Thursday , June 20 2024

Lift nou la Primaria Suceava

N primarul Ion Lungu sus]ine c\ actualul lift este foarte periculos pentru c\ se defecteaz\ des [i inten]ioneaz\ ca p=n\ la Zilele Sucevei s\ achizi]ioneze [i instaleze un nou ascensor, suma bugetat\ de municipalitate fiind de 400.000 de lei

~n urm\toarele luni va fi montat un lift nou la Prim\ria municipiului Suceava. Anun]ul a fost f\cut de primarul Ion Lungu care a precizat c\ este nemul]umit de mai mult timp de starea tot mai proast\ a actualului ascensor. „Liftul actual este periculos. Se stric\ tot mai des [i cred c\ ar trebui s\ fie `nlocuit”, a declarat Ion Lungu, ad\ug=nd c\ `ncep=nd de ieri s-au `nceput demersurile pentru organizarea unei licita]ii privind achizi]ia [i montarea unui ascensor nou `n cl\direa Prim\riei. Edilul [ef al municipiului re[edin]\ a dejude] a spus c\ inten]ioneaz\ ca procedura de achizi]ie [i de montare a liftului nou s\ fie finalizat\ p=n\ la Zilele Sucevei, adic\ `n data de 24 iunie.
Pe de alt\ parte, primarul Sucevei a spus c\ `n luna iulie a[teapt\ vizita primarului ora[ului francez Laval – recent `nfr\]it cu Suceava – iar Ion Lungu a spus c\ liftul vechi nu ar fi o imagine bun\ pentru Prim\rie. Suma prev\zut\ `n bugetul local pentru achizi]ia [i montarea liftului este de 400.000 de lei, dar Ion Lungu a precizat c\ sper\ ca la licita]ie s\ fie ob]inut un pre] mai mic. Reamintim c\ demersuri `n sensul `nlocuirii liftului au fost f\cute `ncep=nd de anul trecut, dar au fost o serie de probleme patrimoniale ce trebuiau rezolvate. Astfel, etajele superioare ale sediului Prim\riei apar]in, de fapt, Consiliului Jude]ean [i au fost date doar `n folosin]\ gratuit\ administra]iei locale. De aceea, o investi]ie cum ar fi achizi]ionarea [i montarea unui lift presupunea [i acordul proprietarului. Cu c=teva luni `n urm\ se punea problema realiz\rii unui transfer patrimonial, Prim\ria urm=nd s\ primeasc\ `n proprietate etajele superioare ale sediului din bulevardul 1 Mai iar `n schimb s\ dea Consiliului Jude]ean alte propriet\]i imobiliare. Deocamdat\, acest lucru nu a fost finalizat, `ns\ primarul Ion Lungu a precizat c\ s-a ob]inut acordul administra]iei jude]ene sucevene pentru montarea liftului. (Dan PRICOPE)

Vezi si

119 absolvenți ai Promoției Avram Iancu – 200 și-au luat rămas bun de la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” (FOTO)

În cadrul festivității de încheiere a anului școlar 2023-2024, care a avut loc vineri, au …

No comments

  1. Va rog sa-mi comunicati numele firmei , la adresa [email protected] ; se pare ca au preturi f. bune .

  2. La o simulare de pret la o firma de pe net mi-a dat pret-25.500 euro,cu tot cu montaj si transport,lift 12 persoane,sarcina 900 kg,6 statii,interior si usi inox…..restul cine-l fura???

  3. Ar trebui sa-ti fie rusine de cum arata orasul,tarane!Crezi ca un lift (care n-are mai mult de 20 ani)ar putea strica imaginea orasului,sau gropile,mizeria,cersetorii,cainii vagabonzi…Imaginea orasului n-o face liftul,nici gusa ta,nici Touareg-ul…RUSINE!!!!

  4. De ce oare pentru citeva etaje era nevoie!? Profesorii si medicii sa se plimbe, sa aprecieze…