Tuesday , May 17 2022

Liderul sucevean al Partidei Romilor si-a dat demisia din Consiliul Judetean, unde era consilier PDL

 


Gestul [i declara]iile destul de sincere ale lui Virgil Pohoa]\ au fost primite cu aplauze de consilierii de la Putere [i din Opozi]ie n liderul consilierilor jude]eni ai PDL, Vasile Ilie, ne-a declarat c\ substratul acestei demisii a lui Virgil Pohoa]\ const\ `n parteneriatul `ncheiat cu aproape o lun\ `n urm\, la nivel na]ional, dintre Partida Romilor – Pro Europa [i USL
Liderul sucevean al Partidei Romilor – Pro Europa, Virgil Pohoa]\, [i-a dat demisia din Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava, unde a fost ales pe listele PDL. El a f\cut anun]ul la final de [edin]\ extraordinar\ a deliberativului jude]ean sucevean.
Virgil Pohoa]\ era unul din cei 15 consilieri jude]eni ai PDL. El a venit la [edin]\ [i a participat al\turi de ceilal]i colegi de-ai s\i, vot=nd proiectele de pe ordinea de zi. La final, c=nd s-a trecut la a[a numitul punct „Diverse”, Virgil Pohoa]\ a spus c\ dore[te s\ demisioneze, motiv=ndu-[i gestul prin faptul c\ `n calitate de consilier jude]ean nu a putut face nimic pentru minoritatea pe care o reprezint\.
„Nu am nimic de repro[at cuiva. Am avut un parteneriat politic cu PDL pe care vreau s\ `l respect, dar v\d c\ nici nu am multe [anse ca s\ fac ceva pentru etnia mea”, a spus Virgil Pohoa]\. El a spus c\ prefer\ s\ demisioneze pe motiv c\ „are s=nge ro[u”, spun=nd c\ este ca un fel de comunist [i nu dore[te s\ fie ipocrit [i s\ i se repro[eze mai t=ziu c\ a ocupat un loc de consilier jude]ean f\r\ s\ mai colaboreze cu cei care l-au ajutat s\ ajung\ acolo. Virgil Pohoa]\ a prezentat demisia `n scris at=t pre[edintelui CJ Suceava, C\t\lin Nechifor, c=t [i liderului consilierilor jude]eni ai PDL, Vasile Ilie. Gestul lui Virgil Pohoa]\, dar [i declara]ile sale destul de sincere au fost primite cu aplauze la fel de sincere din partea consilierilor din ambele tabere. C\t\lin Nechifor nu a vrut s\ comenteze situa]ia [i i-a urat s\n\tate lui Virgil Pohoa]\. ~ntrebat cu privire la aceast\ plecare a lui Virgil Pohoa]\, Vasile Ilie a vrut s\ precizeze c\ demisia liderului jude]ean al Partidei Romilor – Pro Europa din func]ia de consilier jude]ean ar putea s\ aib\ ca dedesubt faptul c\, la nivel na]ional, cu aproape o lun\ `n urm\, s-a decis ca s\ se `ncheie o colaborare `ntre Partida Romilor – Pro Europa [i USL. De altfel, `n [edin]a de vineri a CJ Suceava, Virgil Pohoa]\ a ]inut s\ sublinieze c\ a demisionat tocmai ca s\ nu se spun\ apoi c\ este traseist, a[a cum au f\cut al]i parlamentari care au ajuns pe func]ie sprijini]i de PDL [i care apoi au tr\dat. Din nou aceast\ declara]ie a primit aplauze. Din c=te se pare, locul r\mas vacant dup\ plecarea lui Virgil Pohoa]\ va fi luat de democrat-liberalul Doru Slevoac\, acesta din urm\ fiind consilier jude]ean [i `n mandatul 2008 – 2012, tot din partea PDL. (D.P.)

Vezi si

Incendiu uriaș la o firmă de prelucrarea lemnului din Vatra Dornei (VIDEO)

Duminică seara, la ora 22.41, a fost anunțată izbucnirea unui puternic incendiu la clădirile unei …