Saturday , April 1 2023

Liderii Euroregiunii Prutul de Sus se intalnesc la Suceava pe 29 septembrie

La finele lunii va avea loc, la Suceava, o `ntreved4ere a liderilor administra]iilor membre `n Euroregiunea „Prutul de Sus”. Anun]ul a fost f\cut de pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, cel care de]ine [i pre[edin]ia Euroregiunii „Prutul de Sus”. Potrivit acestuia, `ntrevederea de la Suceava va avea loc pe data de 29 septembrie. Se vor discuta trei teme de prim\ importan]\, prima fiind stadiul proiectelor transfrontaliere, invita]i fiind [i reprezentan]i ai Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT). Cea de-a doua problem\ este efectul inunda]iilor `n Euroregiune din acest an [i cea de-a treia este legat\ de invitarea membrilor Forumului Oamenilor de Afaceri la T=rgul de Toamn\ „Produs `n Bucovina”. La `nt=lnire vor veni [i reprezentan]i ai camerelor de comer]. Discu]ii preliminare au avut loc `n cursul zilei de joi, Gheorge Flutur spun=nd c\ s-a pus problema omolog\rii unei rute de transport `n comun pe traseul Lipcani – R\d\u]i-Prut – Dorohoi – Suceava. Motivul ar fi, potrivit lui Gheorghe Flutur, c\ `n acest fel s-ar putea da o mai mare utilitate podului dintre localitatea rom=neasc\ R\d\u]i-Prut [i cea basarabean\ Lipcani. {eful administra]iei jude]ene suceve a spus c\ a primit semnale de la cei din nordul Republicii Moldova – [apte raioane din aceast\ zon\ fiind `n cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus” – c\ sunt foarte mul]i cet\]eni care ar dori s\ vin\ la Suceava din motive ce ]in de comer], „`ns\ nu au curse la ore clare pentru transportul `n comun”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Muzeul Național al Bucovinei lansează o nouă bancnotă euro suvenir, dedicată, de această dată, voievodului Ștefan cel Mare

Bancnota suvenir de 0 Euro, cu reprezentarea voievodului Ștefan cel Mare, este realizată în una …