Sunday , February 5 2023

Licitație de 63,36 milioane lei pentru refacerea în 22 de luni a Palatului Administrativ al Sucevei

Compania Națională de Investiții (CNI) a publicat în seara zilei de miercuri, 25 mai, anunțul de participare pentru licitația deschisă referitoare la atribuirea contractului de proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Consolidare, restaurare, reabilitare și dotare Palat Administrativ – Suceava”.

Valoarea estimată maximă este de 63.363.693,37 lei fără TVA, compusa din valoarea estimată minimă de 60.367.120,72 lei, fără TVA, și valoarea aferentă lucrărilor suplimentare care este de 2.996.572,65 lei fara TVA. La rândul ei, valoarea estimată minimă a contractului – 60.367.120,72 lei, fără TVA – este compusa din: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică a proiectului – 1.731.698,30 lei; Cheltuieli pentru investiția de bază 57.339.659,82 lei – compusă din: 51.428.835,38 lei Contrucții și instalații ; 401.668,44 lei – Montaj; 2.456.756,00 lei – Utilaje cu montaj; 3.052.400 lei – Dotări ; alte cheltuieli  1.295.762,60 lei, din care: 1.036.610,08 lei – Organizare de șantier și 259.152,52 lei cheltuieli conexe cu organizarea de șantier.

Autoritatea contractantă – CNI SA – își rezervă dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în situatia în care, în execuție apar lucrări noi care constau în repetarea unor lucrări similare prevăzute în contractul inițial. Valoarea prevazută pentru aceste lucrări este în limita a 2.996.572,65 lei fara TVA.

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate – preț” din care 60% este componenta financiară. Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților reprezintă 20%. De asemenea, tot maxim 20% din punctaj va fi calculat cu privire la experiența profesională a managerului de contract/reprezentant al antreprenorului fiind vorba de: Arhitect – șef de proiect arhitect cu drept de semnătură, Inginer proiectant pentru specialitatea structură, inginer proiectant pentru specialitatea instalații încălzire, venitație și aer condiționat (HVAC). Durata contractului este 82 de luni, dar durata de realizare a investiției este de 22 luni (660 zile) din care 4 luni (120 zile) proiectare și 18 luni (540 zile) execuția lucrărilor la care se adaugă și perioada de garanție de bună execuție 5 ani, respectiv 60 luni.

Una dintre condițiile pe care vor trebuie să le îndeplinească participanții la licitație este ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 trei ani (2019, 2020, 2021) să fie cel puțin egală cu 109.000.000 lei.

De asemenea, ofertantii vor prezenta lista principalelor lucrări executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, însoțită de certificări/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 5 ani vor fi calculați până la data limită de depunere a ofertei. Prin lista lucrarilor executate însoțită de certificări/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul (oferrtanții) trebuie să facă dovada că, în ultimii 5 ani calculați până la data limita stabilită pentru depunerea ofertelor au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu și duse la bun sfârșit lucrări similare la nivelul a maximum două contracte, cu o valoare totală, fără TVA mai mare sau cel putin egală cu 51.000.000 lei.
Pentru demonstrarea experientei similare ofertanții vor prezenta: un contract având ca obiect lucrări de consolidare/extindere/modernizare/reabilitare/reparații capitale aferente unei clădiri monument istoric iar în situația în care pragul valoric nu este îndeplinit prin contractul aferent unui monument istoric se poate prezenta încă maxim 1 contract care a avut ca obiect orice tip de lucrări aferente construcțiilor civile, cum ar fi construcții noi/consolidare/extindere/modernizare/reabilitare/reparații capitale etc.

De asemenea, firmele de proiectare care vor veni în asociere cu firmele deexecuție a lucrării vor trebuie să prezinte lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, însoțită de certificări/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertei. Prin lista serviciilor prestate însoțită de certificări/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie facă dovada că, în ultimii 3 ani calculați până la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu și duse la bun sfârșit, servicii similare cu o valoare totala cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 1.700.000,00 lei fără TVA, la nivelul a maximum 3 contracte.
Pentru demonstrarea experientei similare, ofertanții vor prezenta: un contract având ca obiect servicii de proiectare pentru oricare dintre fazele de proiectare a unor lucrări de consolidare/extindere/modernizare/reabilitare/reparații capitale aferente unei clădiri monument istoric; în situația in care pragul valoric nu este îndeplinit prin contractul aferent unui monument istoric se pot prezenta încă maxim două contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare pentru oricare dintre fazele de proiectare a unor lucrări aferente construcțiilor civile, cum ar fi construcții noi/consolidare/extindere/modernizare/reabilitare/reparații capitale etc. Ofertele vor trebui depuse până la data de 19 iulie 2022. Asta, desigur, dacă între timp CNI SA nu va prelungi acest termen ca urmare, de exemplu, a unor solicitări de clarificare în urma cărora autoritatea contractantă va considera că se impune o anumită prelungire a duratei de depunere a respectivelor oferte.

De asemenea, firmele de proiectare care vor veni în asociere cu firmele de execuție a lucrării vor trebuie să prezinte lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, însoțită de certificări/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertei. Prin lista serviciilor prestate însoțită de certificări/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie facă dovada că, în ultimii 3 ani calculați până la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu și duse la bun sfârșit, servicii similare cu o valoare totala cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 1.700.000,00 lei fără TVA, la nivelul a maximum 3 contracte.
Pentru demonstrarea experientei similare, ofertanții vor prezenta: un contract având ca obiect servicii de proiectare pentru oricare dintre fazele de proiectare a unor lucrări de consolidare/extindere/modernizare/reabilitare/reparații capitale aferente unei clădiri monument istoric; în situația in care pragul valoric nu este îndeplinit prin contractul aferent unui monument istoric se pot prezenta încă maxim două contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare pentru oricare dintre fazele de proiectare a unor lucrări aferente construcțiilor civile, cum ar fi construcții noi/consolidare/extindere/modernizare/reabilitare/reparații capitale etc. Ofertele vor trebui depuse până la data de 19 iulie 2022. Asta, desigur, dacă între timp CNI SA nu va prelungi acest termen ca urmare, de exemplu, a unor solicitări de clarificare în urma cărora autoritatea contractantă va considera că se impune o anumită prelungire a duratei de depunere a respectivelor oferte.
Reamintim că în data de 6 martie 2021, Palatul Administrativ al Sucevei, clădire aflată pe Lista monumentelor istorice, care găzduiește Consiliul Județean, Prefectura și alte instituții, a fost afectat de un puternic incendiu pornit, oficial, de la un conductor electric defect.  (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ministrul Sănătății le reamintește medicilor: Solicitarea de bunuri materiale sau bani pentru un act medical, intolerabilă, constituie faptă penală 

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, sâmbătă, că este “absolut inacceptabil” ca medicii să ceară …

3 comments

  1. Sa plateasca cei vinovati , cei care au in administrare aceasta cladire si trebuiaun sa asigure conditiile de folosire !
    Vedem ca celelalte investiitii promise in municipiul si judetul Suceava raman in stadiul de uitare , iar pentru aceasta cladire a Consiliului Judetean in care se mai investisera cu trei ani in urma un milion de euro in lucrari de de modernizare , s-au grabit , sunt bani si incep lucarile !!!!

  2. Este asigurata cladirea sau tot prostul care da la greu tot felul de taxe suporta costurile?

  3. Jandarmul care e vinovat de tot incendiul, cel care a inchis sistemul de alarmă că-l deranja, ce mai face, e bine ?