Friday , February 3 2023

Liceenii mai pot depune cerere pentru a primi sprijin financiar p=na la data de 1 octombrie

Dac\ vor `ndeplini o serie de condi]ii, liceeni vor primi lunar suma de 180 de lei N `n 2010, Suceava a fost frunta[\ la num\rul de elevi care au beneficiat de banii proveni]i din programul social “Bani de liceu”
METCS continu\ programul na]ional “Bani de liceu” [i `n anul [colar 2011- 2012. Calendarul de desf\[urare al programului na]ional de protec]ie social\ “Bani de liceu” prevede ca elevii s\ depun\ cererile p=n\ la data de 1 octombrie, urm=nd ca efectuarea anchetelor sociale [i evaluarea eligibilit\]ii cererilor s\ se verifice p=n\ la data de 23 octombrie.
Jude]ul Suceava s-a situat timp de doi ani pe un neonorant loc întâi `n ceea ce prive[te num\rul de beneficiari ai programului „Bani de liceu”, pentru ca ulterior, `n 2010, METCS s\ decid\ suplimentarea fondurilor alocate programului pentru anul [colar 2010-2011. Astfel to]i cei aproape 10.000 de suceveni solicitan]i eligibili care `[i depuseser\ dosarele au intrat în posesia sprijinului financiar de 180 de lei.
Beneficiarii ‘banilor de liceu’ sunt liceenii care provin din familii al c\ror venit brut lunar pe membru de familie realizat `n ultimele trei luni anterioare depunerii cererii este de 150 de lei, precum [i elevii afla]i sub tutel\ sau curatel\ care respect\ aceste condi]ii. Sprijinul financiar prev\zut `n cadrul Programului “Bani de liceu” se acord\ pe perioada cursurilor [colare, `nclusiv pe timpul preg\tirii [i sus]inerii examenului de bacalaureat.
Cuantumul ajutorului este de 180 de lei pe lun\.
Anul trecut cele mai multe cereri pentru acordarea sprijinului finaciar pe perioada cursurilor liceale au fost depuse de elevi ai Colegiului Agricol F\lticeni (aproape 1.000 de dosare), Grupul {colar „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Colegiul Tehnic „Mihai B\cescu” F\lticeni, Colegiului „Andronic Motrescu” R\d\u]i [i Colegiului „Al. cel Bun” Gura Humorului.  (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …