Thursday , November 30 2023

“Lapte si corn” – da, mere – ba, in scolile din Suceava

N vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, a declarat c\ pe fondul austerit\]ii bugetare nu au fost prev\zute fonduri pentru achizi]ia [i distribu]ia de mere `n [colile din jude], de[i Suceava este pe locul `nt=i pe ]ar\ `n ce prive[te finalizarea procedurilor privind distribuirea `n unit\]ile de `nv\]\m=nt a produselor lactate [i de panifica]ie pentru elevi
Elevii suceveni din clasele I – VIII nu vor primi anul acesta mere, ci vor beneficia doar de produse lactate [i de panifica]ie alocate prin programul „Laptele [i Cornul”. Anun]ul a fost f\cut de vicepre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Vasile Ilie, acesta preciz=nd c\ nu este vorba de anul [colar 2010 – 2011, ci doar de perioada p=n\ la finele anului curent.
Vasile Ilie a ad\ugat c\ este posibil ca din semestrul al II-lea, elevii din [colile sucevene s\ poat\ beneficia [i de mere, al\turi de produse din lapte [i de panifica]ie. Motivul pentru care anul acesta nu au fost alocate sume [i pentru cump\rarea [i distribuirea de mere `n [coli este legat de austeritatea bugetar\ [i de necesitatea dirij\rii a c=t mai multe fonduri pentru sus]inerea [i cofinan]area unor programe de investi]ii realizate cu fonduri europene.
De asemenea, a fost [i o problem\ legat\ de asigurarea din timp a surselor de finan]are [i de precizarea clar\ cu privire la cine trebuie s\ pl\teasc\ banii – autorit\]ile centrale sau cele jude]ene ori locale. De aceea, CJ Suceava pentru anul acesta nu au fost alocate fonduri de la bugetul administra]iei jude]ene pentru achizi]ia prin licita]ie a unor cantit\]i de mere care apoi s\ fie distribuite, zilnic, elevilor din [colile sucevene. „Sper\m c\ s\ putem finan]a de anul viitor, din semestrul al II-lea al anului [colar, achizi]ia de mere pentru elevi”, a spus Vasile Ilie. CJ Suceava nu a prins `n buget bani pentru acest program, iar Guvernul aloc\ sumele necesare abia dup\ ce noi facem primele pl\]i.
De programul privind livrarea de mere `n [coli ar urma s\ beneficieze peste 67.000 de elevi din clasele I – VIII, limita valorii zilnice fiind de 30 de bani per elev. Pe de alt\ parte, peste 80.000 de pre[colari [i de elevi din clasele I – VIII vor beneficia de „Lapte [i Corn” din acest semestru. (D.P.)

Vezi si

Bărbat de 39 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Huși – Preutești

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02.30, un bărbat din satul Huși, …