Saturday , December 3 2022

Lanişte riscă să devină un al doilea caz Metro, din cauza planului de urbanism

După cinci ani de la aprobarea planului de urbanism zonal, câţiva proprietari susţin că au fost nedreptăţiţi pentru că li s-a resticţionat posibilitatea de a utiliza toată parcela de teren de care dispun, întrucât pe acolo ar trebui să treacă un drum şi să fie făcute spaţii verzi. Consiliul Local nu a acceptat să soluţioneze favorabil cererile lor pentru că asta ar presupune un nou plan de urbanism, adică alţi bani publici cheltuiţi şi mult timp pierdut 

 laniste [800x600]


Istoria fiasco-ului imobiliar din zona Metro unde zeci de proprietari de terenuri nu au reuşit nici până azi să îşi facă o casă la ieşirea din Suceava spre Fălticeni, riscă să se repete într-o altă zonă situată la ieşirea din Suceava spre Botoşani, cunoscută cu denumirea de Lanişte.
Chiar dacă riscurile sunt la o altă scară, neafectând chiar pe toţi proprietarii de teren din Lanişte, situaţia reflectă probleme de comunicare între administraţia locală şi proprietari, cât şi abordarea discutabilă a unora din deţinătorii de terenuri care după cinci ani vin să reclame unele probleme.
Una din diferenţe este aceea că pe câteva rânduri au început să se ridice case şi chiar vile impunătoare. Cu toate acestea, încă mai este loc de construit, terenurile fiind tranzacţionate de mai multă vreme şi de câţiva ani se discută pe marginea unui plan de urbanism zonal – documentaţie necesară pentru a putea fi aprobate ulterior construcţia de case în zonă.
Similitudinile cu zona Metro – unde nu au putut fi construită nicio casă, ci doar câteva clădiri cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în primul rând de la drumul principal – ţin de lipsa unor drumuri secundare şi a unor trasee clare pentru reţelele de utilităţi. Câteva străzi în zona Lanişte sunt, dar acestea ori sunt pe hârtie trecute, ori într-un caz ceva mai fericit sunt ca nişte drumuri de ţară, înguste şi neasfaltate.
Ca şi în zona Metro, cei care au cumpărat sau au moştenit terenuri în zona Lanişte – multe parcele figurează în conti-nuare ca terenuri agricole, nefiind trecute în categoria celor pentru construcţii de locuinţe – nu au luat în calcul o eventuală cedare a unei porţiuni de teren pentru amenajarea de străzi şi aducerea reţelelor de utilităţi.
De cealaltă parte, municipalitatea suceveană a avut în vedere aprobarea unor PUZ-uri atât pentru zona Metro, cât şi pentru zona Lanişte în care au fost trasate, cum de altfel era firesc atunci când se elaboreează documentaţii de urbanism, reţelele de drumuri.
In 2009, Consiliul Local Suceava a aprobat un PUZ pentru zona Lanişte, iar acest act urma să stea la baza celorlalte planuri de urbanism de detaliu elaborate în vedere emiterii ulterioare a unor autorizaţii de construcţie. Ca şi la PUZ-ul pentru zona Metro, pe câteva parcele de teren au fost trasate reţele de drumuri sau spaţii verzi, ceea ce făcea imposibilă acordarea vreodată a unei autorizaţii de construcţii pe vreo parcelă ce se suprapunea cu drumurile respective.
In toţi aceşti ani, cei care au avut terenuri lângă drumuri deja existente, chiar dacă de pământ, au mai putut să îşi ridice o casă ori vreo vilă.
Problemele au apărut însă atunci când deţinătorii de terenuri de pe zonele unde au fost trasate drumuri au început să facă demersuri pentru a ridica o casă pe una din zonele ce se suprapunea cu traseul drumurilor. Cum era de aşteptat, Primăria a menţionat într-un certificat de urbanism solicitat de proprietari cum că suprafaţa respectivă reprezintă “teren neconstruibil”. Reacţia a cinci proprietari, între care unul cu domiciliul în SUA iar alţi doi domiciliaţi în diferite colţuri ale ţării nu s-a lăsat aşteptată.
Astfel, Consiliului Local Suceava i s-a cerut, recent, anularea parţială/revocarea hotărârii Consiliului Local cu privire la PUZ Lanişte, anularea/revocarea certifica-tului de urbanism sus amintit şi emiterea altui certificat de urbanism în favoarea proprietarilor de terenuri, fără menţionarea din PUZ cum că pe acolo urmează a trece reţele de drumuri sau vor fi spaţii verzi. De altfel, cei cinci deţinători de terenuri vor să atace în contencios administrativ hotărârea privind PUZ-ul.
Totuşi, problema semnalată cel puţin de unul dintre petenţi arată o nedreptate care i-a fost făcută deoarece, dacă într-adevăr aşa ar sta lucrurile, nu doar o parte din parcelă ar trebui cedată pentru drumuri sau spaţii verzi în zonă ci “ţinând cont de prevederile din PUZ Lanişte … pacela, în totalitatea ei, nu îndeplineşte condiţiile de construire, devenind astfel pacelă de teren neconstruibilă”. Din punctul de vedere al petenţilor, se ajungea la o situaţie neplăcută prin care se aduceau îngrădiri ale dreptului de proprietate, deşi nu se aplicau regulile – alminteri legale – ale exproprierii pe caz de utilitate publică. Suprafaţa aflată în discuţie este de 3.274 de metri pătraţi, destul de mult dacă facem o comparaţie cu cartierul de case pentru tineri situate pe partea cealaltă a drumului ce duce spre Botoşani şi unde tinerii au primit câte 300 de metri pătraţi. „Prin emiterea unui certificat de urbanism, fără drept de a construi, pentru proprietarul terenului, s-a realizat împiedicarea noastră de a ne exercita prerogativele dreptului de proprietate – dreptul de folosinţă”, se arată în petiţia transmisă Consiliului Local.
De cealaltă parte, în raportul serviciului de urbanism se arată că “anularea parţială/revocarea hotărârii Consiliului Local cu privire la PUZ Lanişte nu se poate face decât prin aprobarea unei alte documentaţii de urbanism”. Prin urmare, celelalte două solicitări privind certificatul de urbanism nu au putut primi, potrivit celor de la serviciul de urbanism, un răspuns favorabil. Pe cale de consecinţă, 15 consilieri locali din cei 23 câţi membri sunt în Consiliul Local Suceava – inclusiv cei doi viceprimari – nu au fost de accord cu solicitările petenţilor. (Dan PRICOPE)
 
 

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …