Saturday , November 26 2022

La Serbauti s-au plantat sapte hectare de salcam

Ieri, la {erb\u]i, `ntr-o zon\ cu terenuri degradate, s-au plantat mii de puie]i de salc=m. Este vorba de o suprafa]\ de circa [apte hectare de teren situate `ntr-o zon\ care crea mari probleme la inunda]ii. Plantarea salc=milor, copaci de altfel pretabili pentru a stabiliza terenul `n zonele deluroase, s-a f\cut cu colaborarea Prim\riei comunei {erb\u]i, ac]iunea fiind `ns\ organizat\ de Comisia de Supraveghere a Asigur\rilor. La aceast\ ac]iune a participat [i pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, el declar=ndu-se bucuros s\ participe poate [i pentru faptul c\ este silvicultor de profesie. De altfel, [eful administra]iei jude]ene a plantat pui]e]i de salc=m al\turi de cei circa o sut\ pe oameni care au participat la aceast\ ac]iune. „Este o ac]iune l\udabil\. Aici, la {erb\u]i, am avut mari probleme `n aceast\ var\ cu inunda]iile”, a declarat, ieri, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

FLUTUR: Traficul ridicat din PTF Vicovu de Sus-Crasna arată necesitatea deschiderii punctelor de la Climăuți, Ulma și Izvoarele Sucevei

De la deschiderea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Vicovu de Sus – Crasna, în …