Thursday , April 18 2024

La Serbauti s-au plantat sapte hectare de salcam

Ieri, la {erb\u]i, `ntr-o zon\ cu terenuri degradate, s-au plantat mii de puie]i de salc=m. Este vorba de o suprafa]\ de circa [apte hectare de teren situate `ntr-o zon\ care crea mari probleme la inunda]ii. Plantarea salc=milor, copaci de altfel pretabili pentru a stabiliza terenul `n zonele deluroase, s-a f\cut cu colaborarea Prim\riei comunei {erb\u]i, ac]iunea fiind `ns\ organizat\ de Comisia de Supraveghere a Asigur\rilor. La aceast\ ac]iune a participat [i pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, el declar=ndu-se bucuros s\ participe poate [i pentru faptul c\ este silvicultor de profesie. De altfel, [eful administra]iei jude]ene a plantat pui]e]i de salc=m al\turi de cei circa o sut\ pe oameni care au participat la aceast\ ac]iune. „Este o ac]iune l\udabil\. Aici, la {erb\u]i, am avut mari probleme `n aceast\ var\ cu inunda]iile”, a declarat, ieri, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …