Tuesday , July 23 2024

La 17 ani si-a pus capat zilelor dupa o cearta cu surorile

N Gheorghe Schipor locuia cu surorile sale `n Vicovu de Sus, p\rin]ii lor fiind pleca]i `n Italia n dup\ o ceart\, se pare de la bani, t=n\rul s-a urcat `n podul unei anexe unde a fost g\sit `n scurt\ vreme, sp=nzurat n tot la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, un b\rbat din R\d\[eni [i-a luat via]a, sp=nzur=ndu-se de un pom `n gr\din\

S=mb\t\ dup\ amiaz\, o tragedie f\r\ explica]ie logic\ a cutremurat comunitatea din ora[ul Vicovu de Sus. Un adolescent [i-a pus cap\t zilelor prin sp=nzurare [i nimeni nu `n]elege gestul s\u.
Gheorghe Schipor avea 17 ani [i locuia `mpreun\ cu o sor\ mai mare, student\ [i una mia mic\, elev\ la [coala din localitate. Am=ndoi p\rin]ii sunt pleca]i de mai mult\ vreme la munc\ `n Italia une l-au luat [i pe fratele mai mic al celor trei tineri r\ma[i acas\, s\ se gospod\reasc\ singuri, cum s-or pricepe.
Pe la ora 14.30, s=mb\t\, t=n\rul de 17 ani a fost g\sit spânzurat în podul unei anexe a locuin]ei sale din Vicovu de Sus. Vecinii, organele de poli]ie din localitate, prietenii acestuia nu `n]eleg ce l-a determinat pe Gheorghe Schipor s\ `[i pun\ cap\t zilelor. Se pare c\ `n acea zi, adolescentul s-a certat cu surorile sale, de la bani, spun unii, a ie[it din cas\ [i s-a f\cut nev\zut. ~n scurt\ vreme a fost g\sit at=rn=nd `n podul buc\t\riei, chiar de c\tre surorile sale. Potrivit raportului poli]iei, pe suprafa]a cadavrului nu exist\ urme de violen]\ [i nu sunt suspiciuni cu privire la moartea victimei. Urmeaz\ a se efectua totu[i necropsia cadavrului pentru stabilirea exact\ a cauzei decesului. Ann]a]i fiind de tragedie, p\rin]ii lui Gheorghe Schipor au venit `n cursul zilei de ieri acas\. Din p\cate, singurul lucru care `l vor mai putea face este s\-[i `ngroape b\iatul care [i-a pus cap\t vie]ii `n mod at=t de ne`n]eles. Cei din jur `l cuno[teau pe t=n\r ca fiind un temperament mai retras dar nimeni nu [i l-ar fi `nchipuit capabil de un asemenea gest.
N un b\rbat din R\d\[eni [i-a pus de asemeni cap\t zilelor, sp=nzur=ndu-se de un pom din livad\
Tragedia de la Vicovu de Sus nu este singura de acest gen de la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute. Vineri sear\, dup\ ora 17.00 agen]ii Postului de Poli]ie din R\d\[eni au fost sesiza]i despre faptul c\ Costic\ U. de 59 de ani din localitate a fost g\sit spânzurat de un pom dintr-o livad\ din localitate. Din verific\rile efectuate s-a stabilit c\ acesta era cunoscut de c\tre locuitorii din comun\ ca fiind bolnav psihic, locuia singur [i nu avea familie, plecând deseori de la domiciliu [i fiind g\sit prin alte localit\]i învecinate. Acesta a fost g\sit spânzurat de un pom de pe un teren din apropierea locuin]ei sale de c\tre un vecin. Nu sunt suspiciuni nici `n acest caz de comiterea vreunei fapte de natur\ penal\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …