Sunday , February 5 2023

Jurnalisti din turism primiti cu placinte si plimbati cu mocanita si caruta

Dou\ sute de jurnali[ti din turism din mai multe ]\ri au fost primi]i, mar]i, în Moldovi]a, cu pl\cinte “poale-n brâu”, gogo[i, afinat\ [i ]uic\, ace[tia ajungând în zon\ dup\ ce au mers opt kilometri cu moc\ni]a, iar pe traseu au putut vedea cum localnici în haine populare lucrau în gospod\rii

Jurnali[tii din turism care particip\, mar]i [i miercuri, la un info-tur în Bucovina, au ajuns în Moldovi]a, de unde s-au urcat în dou\ moc\ni]e care i-au dus pe un traseu de opt kilometri pân\ în localitatea Argel, unde au fost întâmpina]i cu fanfar\, pl\cinte “poale-n brâu”, gogo[i, afinat\ [i ]uic\.
Pe traseul str\b\tut de moc\ni]\, ziari[tii au putut admira atât peisajul zonei, cât [i modul în care î[i desf\[oar\ activitatea localnicii care, îmbr\ca]i în costume populare, munceau în gospod\rie, aduceau fânul cu c\ru]a, sau puneau la aerisit covoare.
În curtea unde au fost primi]i, jurnali[tii au v\zut cum se potcove[te un cal [i au gustat atât b\utura local\, afinata, cât [i pl\cinte sau gogo[i.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a împ\r]it dintr-un co[ mare pl\cinte [i gogo[i ziari[tilor, ace[tia apreciind atât modul în care au fost primi]i, cât mai ales zona în care se afl\.
Cei dou\ sute de ziari[ti au plecat apoi spre M\n\stirea Moldovi]a, fiind îmbarca]i în c\ru]e, trase de cai.
Jurnali[tii urmeaz\ s\ viziteze mar]i [i m\n\stirea Sucevi]a, dar [i atelierul de ceramic\ neagr\ de la Marginea, iar miercuri vor merge în comuna Cioc\ne[ti [i vor asista la o demonstra]ie de plut\rit [i river rafting, pe râul Bistri]a.
Jurnali[tii vor pleca din Suceava spre Sighi[oara, Sibiu, Bran, Pele[ [i Bucure[ti.

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …