Tuesday , September 26 2023

Jumatate de miliard de lei vechi confiscati de la un valutist din Bazar

N poli]i[tii Serviciului de Investigare a Fraudelor l-au prins `n flagrant pe valutistul Iacov Spoial\, poreclit Hupca, din Bosanci n el `ncerca s\ v=nd\ 50 de euro unei persoane n asupra sa au fost g\site sume de bani, `n lei [i valut\ care dep\[esc valoarea 500 de milioane de lei vechi n 12.630 lei, 6.660 USD, 4.520 Euro şi 320 lire sterline au fost ridicate de poli]i[ti din borseta valutistului care s-a ales [i cu dosar penal pentru  exercitarea f\r\ drept a unei profesii
Zicala rom=neasc\ ce spune c\ „nu-i pentru cine se preg\te[te ci pentru cine se nimere[te: s-a confirmat ieri `n Bazarul din municipiul Suceava. Dup\ ce la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute un valutist – Tic\ Cazaciuc i-a pus pe fug\ pe trei poli]i[ti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ, ieri s-a `ntors roata iar poli]i[tii s-au revan[at. Nu Cazaciuc a fost cel prins `n fapt, la schimb ilegal de valut\, ci un coleg al s\u, Iacov Spoial\, zis Hupca,  ce `[i desf\[oar\ activitatea de schimb ilegal de valut\ `n fa]a Bazarului.
Conform unui comunicat de pres\ al IPJ, în baza planului de ac]iune pe linie de schimb ilegal de valut\, cadrele Serviciului de Investigare a Fraudelor înso]ite de poli]işti din cadrul Serviciului de Interven]ie Rapid\ l-au depistat pe Iacov Spoial\ de 57 ani din comuna Bosanci, jude]ul Suceava în timp ce efectua schimb ilegal de valut\, oferind spre vânzare unei persoane suma de 50 Euro. B\rbatul a fost sanc]ionat contraven]ional pentru înc\lcarea prevederilor Legii nr. 12/1990, suma supus\ schimbului fiind confiscat\. Asupra persoanei în cauz\ au fost identificate, cu ocazia verific\rilor o sum\ de bani impresionant\: 12.630 lei, 6.660 USD, 4.520 Euro şi 320 lire sterline. Transformat\ `n lei rom=ne[ti, suma dep\[e[te  To]i ace[ti  bani au fost ridica]i în vederea continu\rii cercet\rilor.
Iacov Spoial\ – Hupca s-a ales [i cu un dosar penal, `n condi]iile `n care acesta a mai fost sanc]ionat pentru acest gen de fapte. Fa]\ de acesta se continu\ cercet\rile sub aspectul comiterii infrac]iunii de Exercitarea f\r\ drept a unei profesii” prev\zute de art. 281 din CP. Fapta este pedepsit\ cu `nchisoare de la o lun\ la un an. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Șofer de TIR ucrainean cu atestat profesional fals, descoperit la PTF Vicovu de Sus

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus au întocmit …