Friday , September 30 2022

Jumatate de miliard de lei vechi confiscati de la un valutist din Bazar

N poli]i[tii Serviciului de Investigare a Fraudelor l-au prins `n flagrant pe valutistul Iacov Spoial\, poreclit Hupca, din Bosanci n el `ncerca s\ v=nd\ 50 de euro unei persoane n asupra sa au fost g\site sume de bani, `n lei [i valut\ care dep\[esc valoarea 500 de milioane de lei vechi n 12.630 lei, 6.660 USD, 4.520 Euro şi 320 lire sterline au fost ridicate de poli]i[ti din borseta valutistului care s-a ales [i cu dosar penal pentru  exercitarea f\r\ drept a unei profesii
Zicala rom=neasc\ ce spune c\ „nu-i pentru cine se preg\te[te ci pentru cine se nimere[te: s-a confirmat ieri `n Bazarul din municipiul Suceava. Dup\ ce la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute un valutist – Tic\ Cazaciuc i-a pus pe fug\ pe trei poli]i[ti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ, ieri s-a `ntors roata iar poli]i[tii s-au revan[at. Nu Cazaciuc a fost cel prins `n fapt, la schimb ilegal de valut\, ci un coleg al s\u, Iacov Spoial\, zis Hupca,  ce `[i desf\[oar\ activitatea de schimb ilegal de valut\ `n fa]a Bazarului.
Conform unui comunicat de pres\ al IPJ, în baza planului de ac]iune pe linie de schimb ilegal de valut\, cadrele Serviciului de Investigare a Fraudelor înso]ite de poli]işti din cadrul Serviciului de Interven]ie Rapid\ l-au depistat pe Iacov Spoial\ de 57 ani din comuna Bosanci, jude]ul Suceava în timp ce efectua schimb ilegal de valut\, oferind spre vânzare unei persoane suma de 50 Euro. B\rbatul a fost sanc]ionat contraven]ional pentru înc\lcarea prevederilor Legii nr. 12/1990, suma supus\ schimbului fiind confiscat\. Asupra persoanei în cauz\ au fost identificate, cu ocazia verific\rilor o sum\ de bani impresionant\: 12.630 lei, 6.660 USD, 4.520 Euro şi 320 lire sterline. Transformat\ `n lei rom=ne[ti, suma dep\[e[te  To]i ace[ti  bani au fost ridica]i în vederea continu\rii cercet\rilor.
Iacov Spoial\ – Hupca s-a ales [i cu un dosar penal, `n condi]iile `n care acesta a mai fost sanc]ionat pentru acest gen de fapte. Fa]\ de acesta se continu\ cercet\rile sub aspectul comiterii infrac]iunii de Exercitarea f\r\ drept a unei profesii” prev\zute de art. 281 din CP. Fapta este pedepsit\ cu `nchisoare de la o lun\ la un an. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Definitivat examen profesori Suceava Obiectiv

Cadrele didactice se pot înscrie la Definitivat 2023 până la data de 14 octombrie

 După admiterea dosarului de înscriere, candidații la Definitivat 2023 vor avea de susținut, în Etapa …