Friday , April 19 2024

Judetul Suceava este al doilea pe tara ca numar de cereri depuse pentru sprijin pe suprafata agricola de teren

N 95 de dosare din cele peste 5.000 care au fost supuse controlului prin teledec]ie [i reinterpretare au primit decizie negativ\ de la APIA
~n cursul trimestrului II al acestui an, Centrul Jude]ean Suceava al Agen]iei de Pl\]i [i Interven]ie pentru Agricultur\ (APIA) a dispus efectuarea controalelor specifice pentru cererile de sprijin pe suprafa]\, `n vederea efectu\rii pl\]ilor integrale aferente anului 2009.
O ac]iune cu impact deosebit [i c\reia i s-a acordat o aten]ie special\ a fost cea de depunere a cererilor de sprijin pe suprafa]\ (SAPS). „~n campania din anul 2010 s-au `nregistrat 56.833 dosare, reprezent=nd 95,85 % din cele `nregistrate `n anul 2009 (56.523 dosare). Suprafa]a declarat\ `n 2010 a fost de 215.585,44 de hectare, din care cea eligibil\ de 209.205,84 de hectare”, se arat\ `ntr-un comunicat al Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava. Din punct de vedere al num\rului de cereri depuse pentru sprijin pe suprafa]a agricol\ de teren, jude]ul Suceava ocup\ locul II pe ]ar\. Potrivit Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, acest fapt face ca [i volumul de munc\ depus s\ fie deosebit de mare, prefectul Sorin Popescu felicit=nd `ntregul colectiv APIA Suceava pentru rezultatele ob]inute.
Totodat\, conform Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, a fost reluat controlul administrativ pentru cererile care au fost supuse controlului prin teledec]ie [i reinterpretare. O mic\ parte din suprafe]ele verificate la acest control nu au fost conforme cu datele scriptice, motiv pentru care APIA nu a fost de acord s\ dea subven]ii pentru acestea. „~n urma acestor controale, au fost verificate 56.524 dosare, din care 55.914 dosare au fost `nchise [i acceptate cu decizie pozitiv\, 95 dosare au primit decizie negativ\, 130 dosare erau `n curs de autorizare, 30 dosare au fost `nchise [i restul au r\mas deschise”, se precizeaz\ `ntr-un comunicat al Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

21 de elevi de la ”Hurmuzachi”, calificați la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, de la aproape toate disciplinele din planurile-cadru

”Lotul olimpicilor naționali de la CNEH cuprinde, astfel, 21 de elevi calificați la 13 discipline …

No comments

  1. În campania din anul 2010 s-au înregistrat 56.833 dosare, reprezentand 95,85 % din cele înregistrate în anul 2009 (56.523 dosare)……………………….????!!!!!cineva nu stie sa faca un procent corect…..