Thursday , February 2 2023

Judetul Suceava are muncitori mai putini si salarii mai slabe ca `n prima jumatate a anului trecut

Potrivit Direc]iei Jude]ene de Statistic\ (DJS), salariile medii nominale brute realizate `n jude]ul Suceava `n luna iunie 2011 au fost de 1.376 lei mai mici cu 96 lei comparativ cu iunie 2010, iar  c=[tigurile  salariale  nete  au  `nsumat  1010 lei  `n sc\dere cu 73 lei fa]\ de luna iunie  2010.
~n luna iunie a acestui an, la nivelul  regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava era situat pe locul 5 din punct de vedere al c=[tigului salarial mediu brut, fiind devansat de jude]ele: Ia[i cu 1.808 lei/persoan\, Bac\u-1.683 lei/persoan\, Neam]- 1.480 lei/persoan\, Boto[ani-1.432 lei/persoan\, c=[tiguri salariale medii brute mai mici `nregistr=nd jude]ul Vaslui de1.374 lei/persoan\. C=[tigul salarial mediu  brut `n luna iunie a acestui an a fost cu 32,1% sub nivelul c=[tigului salarial mediu brut la nivel na]ional, acesta fiind de 2.026 lei /persoan\.
Comparativ cu luna iunie 2010, pe sectoare de activitate, c=[tigul salarial mediu brut a crescut cu 8,3% `n agricultur\, v=n\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\, cu 2,9% `n industrie [i construc]ii [i a sc\zut cu 10,2% `n servicii.
De asemenea, num\rul de salaria]i este `n sc\dere la nivelul jude]ului Suceava, potrivit unui raport  al Direc]iei Jude]ene de Statistic\ (DJS) Suceava, prezentat `n [edin]a Colegiului Prefectural. Astfel, efectivul de salaria]i la data de 30 iunie 2011 `nsuma 92.468 persoane, `n sc\dere cu 3.018 persoane, adic\ cu 3,2% fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut. Efectivul de salaria]i din jude]ul Suceava la sf=r[itul lunii iunie 2011 reprezenta 17,8% din efectivul de salaria]i din cadrul regiunii Nord-Est [i 2,0% din efectivul de salaria]i `nregistrat la nivel na]ional.
67,1% din efectivul de salaria]i existent la finele primului semestru `n jude]ul Suceava a fost concentrat  `n sectorul ter]iar (prest\ri servicii), 30% `n sectorul secundar (industrie [i construc]ii) [i 2,9% `n sectorul primar (agricultur\, v=n\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\).

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …