Judecatorii botosaneni nu vor sa il puna in libertate pe Severin

reportersite
25 ianuarie 2011, 22:16

N ieri, Judec\toria Boto[ani a dispus am=narea unei noi cereri de liberare condi]ionat\ formulata de afaceristul sucevean Severin Tcaciuc, pentru data de 3 februarie

Demersurile familiei Tcaciuc [i a ap\r\torilor omului de afaceri sucevean care fac demersuri pentru ca acesta s\ fie pus `n libertate se lovesc din nou de atitudinea intransigent\ a  justi]iei care se `nc\p\]ineaz\ s\ nu `l lase liber pe Severin, de]inut `n continuare `n Penitenciarul din Boto[ani.

Consilierul juridic Drago[ Cremene, care ap\r\ interesele lui Severin Tcaciuc `n instan]e, a declarat ieri c\ Judec\toria Boto[ani a dispus am=narea solu]ion\rii ultimei cereri de liberare condi]ionat\ formulat\ de Severin Tcaciuc pentru data de 3 februarie 2011. “Motivarea a fost faptul c\ nu ar fi fost depus la dosar referatul  comisiei de liberare condi]ionat\ din penitenciar.  Acest referat a fost depus `nc\ din data de 12 ianuarie 2011. Instan]a a considerat c\ este necesar un nou referat, `ntruc=t s-ar fi solicitat o nou\ analiz\ din partea comisiei pentru liberare condi]ionat\ a penitenciarului de[i a existat referatul favorabil amintit anterior, din 5 ianuarie 2011. P=n\ joia viitoare, se vor constitui dou\ comisii pentru analizarea cererilor de liberare condi]ionat\ [i noi sper\m ca m\car `n una dintre ele s\ fie luat `n dezbatere, din nou, cazul Severin Tcaciuc”, a declarat Drago[ Cremene.

Imediat dup\ anul nou, se a[tepta punerea `n libertate a lui Severin Tcaciuc, pentru c\, `n urma calculelor f\cute pe baza cuantumului pedepselor cumulate ce le are de isp\[it de c\tre ap\r\torii s\i, omul de afaceri sucevean ar fi trebuit s\ fie deja liber.

Numai c\ `n data de 7 ianuarie a.c.,  Judec\toria Boto[ani a dat peste cap planurile lui Severin Tcaciuc [i a celor din anturajul s\u, care `l vedeau deja pus `n libertate foarte repede pe afaceristul sucevean. Dup\ ce Penitenciarul Boto[ani a avizat favorabil, `n comisia constituit\ miercuri, 5 ianuarie a.c., cererea lui Tcaciuc de liberare condi]ionat\ sub control judiciar `n condi]iile `ndeplinirii principalei condi]ii – isp\[irea frac]iei de dou\ treimi din pedeapsa con]inut\ `n mandatul `n baza c\ruia Severin a fost `ncarcerat, procurorii au depus la instan]\ concluzii de respingere a cererii de liberare condi]ionat\.

Punctul de vedere al procurorilor a fost cel `mbr\]i[at de judec\torii boto[\neni care au hot\r=t atunci respingerea cererii de liberare condi]ionat\ formulat\ de Severin Tcaciuc ca nefondat\, stabilind ca termen de reanalizare a acestei cereri data de 5 iunie 2011. (Neculai RO{CA)