Sunday , March 3 2024

Iulius Mall Suceava a depasit, doi ani la r=nd, mall-ul din Iasi si la venituri si la vizitatori

Veniturile companiei care de]ine mall-uri `n Ia[i, Suceava, Cluj [i Timi[oara au fost `n cre[tere `n ianuarie – septembrie 2011 fa]\ de perioada similar\ a anului trecut, iar estim\rile sunt pozitive pentru tot acest an n peste 110.000 de oameni intr\ zilnic `n cele patru malluri IULIUS, din care, 19.000 la Suceava n  anul trecut Iulius Mall a generat venituri din `nchiriere de 6,8 milioane de euro, `n timp ce Shopping City Suceava a generat venituri de 4,7 milioane de euro

Iulius Mall Suceava a `nregistrat cea mai mare cre[tere a veniturilor, din punct de vedere procentual, `n lan]ul de mall-uri al omului de afaceri  Iulian Dasc\lu. Din punctul de vedere al veniturilor propriu – zise realizate `n primele nou\ luni ale acestui an, Iulius Mall Suceava se situeaz\ sub mall-ul de la Timi[oara [i cel de la Cluj, dar peste cel de la Ia[i, cu precizarea c\ [i suprafe]ele `nchiriabile din capitala Banatului [i cea a Ardealului sunt mult mai mari dec=t cea de la Suceava. „P=n\ la finalul anului, estim\m o evolu]ie ascendent\, astfel `nc=t pentru 2011 previzion\m o cifr\ de afaceri mai mare dec=t cea `nregistrat\ anul trecut. Strategia de leasing a vizat men]inerea gradului de ocupare al mallurilor Iulius la o medie constant\ de 95%”, spun reprezentan]ii companiei care a realizat anul trecut venituri de 40,7 milioane de euro, potrivit datelor de la Ministerul Finan]elor Publice.
Potrivit Ziarului Financiar, Iulius Mall Suceava a devansat, `n intervalul ianuarie – septembrie 2011 at=t ca volum al `ncas\rilor, c=t [i ca num\r de vizitatori pe Iulius Mall Ia[i. Conform datelor prezentate `n publica]ia central\ [i `n perioada similar\ a anului trecut s-a `nregistrat aceea[i situa]ie. „Proiectele din Timi[oara [i Cluj au `n continuare cele mai mari `ncas\ri, de 11,5 milioane de euro, respectiv 10 milioane de euro, `n timp ce mallul din Suceava a `nregistrat cea mai mare cre[tere a veniturilor, de 11%, p=n\ la 5,67 milioane de euro, potrivit datelor transmise de companie c\tre ZF”, se arat\ `ntr-un articol din Ziarul Financiar.
~n ceea ce prive[te topul celor mai mari proprietari de centre comerciale de pe pia]a local\ Iulian Dasc\lu concureaz\ cu grupuri str\ine precum Immofinanz (Austria) sau Argo Real Estate (Marea Britanie), competi]ie care `n unele cazuri se d\ [i pe plan local, cei trei juc\tori av=nd proiecte [i `n acelea[i ora[e. Dac\ `n Timi[oara, singurul mall modern [i f\r\ o competi]ie iminent\ este Iulius Mall, la Suceava lupta se d\ pentru fiecare euro cu proiectul Shopping City, de]inut `n imediata apropiere de britanicii de la Argo, noteaz\ cei de la Ziarul Financiar. Anul trecut Dasc\lu a `ncasat 6,8 milioane de euro din `nchirierea Iulius Mall Suceava, `n timp ce Shopping City Suceava a generat venituri de 4,7 milioane de euro, potrivit datelor de la Ministerul Finan]elor Publice. La Cluj, concurentul Iulius Mall este Polus Center al austriecilor de la Immofinanz. Cele dou\ proiecte sunt `n zone diferite ale ora[ului [i [i-au `mp\r]it `n ultimii ani chiria[i nou-intra]i pe pia]\, iar Zara a decis `n acest an s\ deschid\ al doilea magazin din ora[, `n Iulius Cluj, fiind astfel prezent `n ambele malluri.
Per ansamblu, Iulian Dasc\lu [i-a majorat cu 6% `ncas\rile din exploatarea mallurilor Iulius din Timi[oara, Cluj, Suceava [i Ia[i `n primele nou\ luni ale anului dup\ ce [i-a `mbog\]it portofoliul de chiria[i interna]ionali. ~n primele nou\ luni ale anului, veniturile au fost de 32,1 milioane de euro din exploatarea celor patru proiecte din portofoliu, `n cre[tere cu aproape 6% fa]\ de aceea[i perioad\ a anului precedent. Dac\ la Suceava cre[terea a fost de 11% fa]\ de anul trecut (5,7 milioane de euro fa]\ de 5,1 milioane de euro `n 2010), la Ia[i a fost o cre[tere a `ncas\rilor de numai 1% (4,92 de milioane de euro fa]\ de 4,86 milioane de euro). }in=nd cont de un grad de ocupare de 95% a portofoliului de 175.000 de metri p\tra]i de spa]ii `nchiriabile `n cele patru malluri, veniturile medii `n re]eaua Iulius Mall au fost `n acest an de 21,4 euro/metrul p\trat.
Totu[i, compania [i-a promovat anul acesta `n r=ndul retailerilor [i complexul Palas din Ia[i, aflat `n construc]ie l=ng\ Palatul Culturii, iar chiria[ii au ales de cele mai multe ori s\ semneze pentru spa]ii noi `n Palas, `n timp ce Iulius Ia[i a atras mai pu]ini retaileri noi, una dintre pu]inele mi[c\ri recente fiind contractul prin care francezii de la Carrefour vor deschide un supermarket `n spa]iul eliberat de G’Market. Astfel, Iulian Dasc\lu va ajunge s\ de]in\ dou\ malluri `n ora[ul unde a `nceput businessul cu centre comerciale, prin deschiderea proiectului Palas Ia[i, `n care a atras deja companii precum Auchan, H&M, Stefanel, Tommy Hilfiger, C&A, New Yorker, Hervis, Intersport sau New Look. Dup\ deschiderea proiectului Palas, Iulian Dasc\lu va ajunge la peste 220.000 de metri p\tra]i de spa]ii comerciale [i venituri anuale de peste 50 de milioane de euro, `ntr-o pia]\ `n care `ncas\rile proprietarilor de malluri sunt de circa 300 de milioane de euro pe an.
Iulian Dasc\lu [i-a dezvoltat re]eaua de malluri [i cu ajutorul b\ncilor, av=nd credite luate de la Eurohypo, UniCredit sau Marfin, dar a reu[it s\ se p\streze la distan]\ de insolven]e datorit\ faptului c\ peste 110.000 de oameni intr\ zilnic `n cele patru malluri ale sale pentru cump\r\turi, din care, conform ZF, 19.000 la Suceava, la Cluj fiind de dou\ ori mai mult, `ns\ veniturile au crescut cu numai 3% fa]\ de ianuarie – septembrie 2010.
Iulian Dasc\lu a reu[it s\ `[i dezvolte re]eaua de malluri pornind de la parteneriate puternice cu companiile Auchan, Altex, Inditex sau Cinema City, prezente `n mai multe proiecte Iulius Mall, iar `n acest an a continuat s\ `[i extind\ colabor\rile cu retaileri puternici, precum C&A, H&M sau Hervis, care au deschis magazine `n spa]iile companiei. (D.P.)

Vezi si

Cetatea de Scaun a fost redeschisă pentru vizitare. Lucrările de restaurare continuă 

Cetatea de Scaun a Sucevei, a fost redeschisă pentru vizitare, vineri, 1 martie, după mai …

No comments

  1. Atunci de ce nu reusesc sa termine si cinematograful? Pacat

  2. deci sincer nici nu exista termen de comparatie intre mallul din suceava si cel din iasi…acolo gasesti zara pull &bear ,berska Exista cinema cu 5 amfitatre si habar nu am de unde au scos asta cu nr de vizitatori ca mallul din iasi e in campusul universitar in timp ce kktu din suceava e in inima bazarului si in timpul saptamanii e mai mult gol