Monday , September 26 2022

Iulian Iustin Scutaru – spaima masinilor din Falticeni, transferat la clinica de psihiatrie a Penitenciarului Jilava

Aceasta dup\ ce t=n\rul de 18 ani a agresat mai mul]i de]inu]i la pu[c\ria din Boto[ani, unuia dintre ace[tia `nfing=ndu-i o furculi]\ `n picior  u Iulian Iustin  Scutaru, de 18 ani, a fost arestat pe 28 mai pentru comiterea infrac]iunii de furt calificat, dup\ ce a furat patru ma[ini ajung=nd cu ele din F\lticeni p=n\ `n Ia[i [i Bucure[ti u Avocatul Ioan Bulboac\ a declarat c\  se impunea internarea clientului s\u la Spitalul de Psihiatrie din cadrul Penitenciarului Jilava dat fiind faptul c\ avea tulbur\ri de comportament, era agresiv [i nu are discern\m=nt asupra faptelor comise t
T=n\rul din F\lticeni care a furat patru  ma[ini [i a lovit pe trecerea de pietoni din Ia[i o bon\ [i copilul pe zebr\ a fost transferat la Spitalul de Neropsihiatrie a Penitenciarului Jilava. Ieri, la Tribunalul Suceava, s-a aflat pe rol recursul formulat de Iulian Iustin  Scutaru, de 18 ani, `mpotriva men]inerii de arestare preventiv\  pentru o perioad\ de 30 de zile. Avocatul Ioan Bulboac\ de la Baroul de Avoca]i Suceava ne-a declarat c\  decizia de transfer a fost luat\ dup\ ce clientul s\u, aflat `n stare de arest preventiv `n Penitenciarul Boto[ani a agresat doi de]inu]i, unul dintre ace[tia ar fi fost `n]epat cu o furculi]\ `n picior. “Am aten]ionat oamenii legii `nc\ de la `nceputul re]inerii c\ t=n\rul este agresiv, are tulbur\ri de comportament [i nu are discer\m=nt asupra faptelor, dar nu s-a ]inut cont de aceasta. Abia dup\ ce `n Penitenciar a fost `nregistrat\ agresiunea ,a  fost luat\ m\sura transfer\rii. Era imposibil\ acordarea asisten]ei medicale at=ta timp c=t  clientul meu se afl\ sub tratament special . La unitatea de deten]ie din Boto[ani nu sunt cadre medicale  [i nu poate fi supravegheat a[a cum se impune.  Dealtfel, medica]ia i-a fost prescris\ de medicii din Bucure[ti, acolo unde a fost depistat de poli]i[ti”, ne-a spus avocatul Ioan Bulboac\.
La procesul derulat pe rolul instan]ei Tribunalului Suceava , ap\r\torul a invocat faptul c\ recursul nu-[i mai are rolul at=ta timp c=t clientul s\u a fost internat `ntr-o clinic\ de specialitate , Spitalul de Neuropsihiatrie din cadrul Penitenciarului Jilava fiind singura din ]ar\ care este `ndrept\]it\ s\ asigure asisten]\ medical\  lui Iulian Iustin Scutaru at=ta timp c=t acesta se afl\ `n stare de arest preventiv. Pre[edintele completului de judecat\ a  spus c\ va cere Penitenciarului Jilava s\ comunice faptul c\ inculpatul este internat `n aceast\ unitate.Urm\torul termen a fost stabilit pentru luni, 8 august, ora 9.00, zi c=nd este a[teptat la dosar s\ fie depus\ [i declara]ia f\lticeneanului. Trebuie amintit c\ `n data de 28 mai 2011,  t=n\rul a fost arestat preventiv pentru 20 de zile, sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de furt calificat, iar ulterior, magistra]ii au considerat c\ se impune men]inerea sa `n stare de arest preventiv .  Iulian Iustin Scutaru a  fost introdus `n arestul Poli]iei Suceava, `ns\ ulterior a fost transferat la Penitenciarul Boto[ani.
~nc\ de la primul s\u mandat de arestare emis de Judec\toria  F\lticeni, ap\r\torul  a `ncercat s\ explice completului de judecat\ c\ minorul are probleme mintale [i nu `[i d\ seama ce face.
Dat fiind faptul c\ Iustin Iulian Scutaru este minor, la toate audierile, a fost `nso]it de mama sa, Petronela.  ~n data de  27 mai , el a fost s\ltat de poli]i[ti de la  Spitalul de boli psihice Sf. Stelian din Bucure[ti, dup\ ce p\rin]ii care [tiau de isprava fiului lor, au  anun]at [i indicat  poli]i[tilor loca]ia unde poate fi g\sit.  De acolo, minorul  a fost adus cu ma[ina Poli]iei  la F\lticeni, iar ulterior a fost `nc\tu[at. Trebuie amintit c\ `n luna octombrie, anul trecut minorul, dup\ ce avea la activ deja trei ma[ini furate,una dup\ alta, a accidentat, pe o trecere de pietoni, în Copou – Ia[i, o bon\ [i un copil în c\ru], dup\ care a fugit de la locul faptei.  Arestat  [i introdus `n arestul poli]iei, dup\ circa dou\ luni, instan]a a decis `nlocuirea m\surii arest\rii preventive [i interdic]ia de a nu p\r\si limita teritorial\ a localit\ii de domiciliu, apoi ale jude]ului Suceava. Pe 26 mai 2011, t=n\rul `ns\ a uitat de obliga]iile care i-au fost impuse de oamenii legii [i a comis-o din nou. De aceast\ dat\ a furat  un autoturism  Citroen înmatriculat în Olanda, proprietatea Mihaelei V. din municipiul F\lticeni [i a pornit-o la drum. Ajuns la o benzin\rie din jude]ul Neam], minorul s-a f\cut c\ uit\ s\ achite contravaloarea carburanului [i a gonit `n tromp\.  Astfel,  în seara zilei de joi, 26 mai, în jurul orei 21.30, la o sta]ie de alimentare cu carburant de pe raza localit\]ii Humule[ti, jude]ul Neam], a fost alimentat autoturismul în cauz\, iar conduc\torul auto a plecat din sta]ie f\r\ s\ achite contravaloarea. Poli]i[tii suceveni au preluat  înregistr\rile de pe camerele de supraveghere [i s-a stabilit c\ persoana care a alimentat f\r\ s\ pl\teasc\, respectiv conduc\torul autoturismului furat este chiar Iulian Iustin Scutaru, t=n\rul nelini[tit  de 17 ani, din municipiul F\lticeni.
Pentru c\ Judec\toria F\lticeni dispusese anterior fa]\ de acesta  m\sura oblig\rii de a nu dep\[i limita teritorial\ a jude]ului Suceava, IPJ Suceava a informat instan]a cu privire la cele constate în leg\tur\ cu minorul.
~n data de  28 mai a.c., Poli]ia municipiului F\lticeni, a fost anun]at\ pe de alt\ parte de p\rin]ii lui Iulian Scutaru cu privire la faptul c\ acesta se afl\ internat la Spitalul de boli psihice “Sf. Stelian” din Bucure[ti.
~n aceste condi]ii, s-a constituit o escort\ care s-a deplasat în Bucure[ti, de unde minorul a fost preluat în baza mandatului de aducere emis de Parchetul de pe lâng\ Judec\toria F\lticeni.
Autoturismul Citroen furat de la F\lticeni era  parcat `n fa]a  spitalului din Bucure[ti. Ma[ina a adus\ la Suceava [i predat\  p\r]ii v\t\mate. Fiindc\  în seara zilei de 27 iunie 2011, Judec\toria F\lticeni a emis în lips\ mandatul de arestare preventiv\ pentru 20 de zile,  ca urmare a faptului c\ S.I. nu a respectat m\sura oblig\rii de a nu dep\[i limita teritorial\ a jude]ului Suceava, acesta a fost prezentat la instan]\, iar dup\ confirmarea mandatului a fost introdus în arestul  I.P.J. Suceava.
A lovit pe trecerea de pietoni o bon\ ce ducea un c\rucior `n care se afla un copil de doi ani
~n seara de 26 mai, pe la ora 20.40, Mihaela V., de 18 ani, din municipiul F\lticeni, a anun]at poli]ia despre faptul c\ cineva i-a furat autoturismul Citroen înmatriculat în Olanda, aproape de sub ochii ei. T=n\ra  a mers cu ma[ina  la chio[cul de flori pe care îl de]ine, pe bulevardul Revolu]iei din F\lticeni. A parcat autoturismul la intersec]ia dintre str\zile Republicii [i Revolu]iei [i l-a l\sat cu cheile în contact. În timp ce se afla în chio[c a auzit zgomot de autoturism care demareaz\ în tromb\ [i când a privit spre locul unde a l\sat parcat Citroenul a apucat s\ vad\ c\ acesta se deplasa `n vitez\  pe bulevardul Revolu]iei.
Poli]i[tii au f\cut cercet\ri din care a rezultat c\ autoturismul a fost furat chiar de Iulian Iustin Scutaru, cel care a mai fost cercetat [i arestat pentru infrac]iuni de furt de autoturism [i fa]\ de care Judec\toria F\lticeni a dispus m\sura oblig\rii de a nu dep\[i limita teritorial\ a jude]ului Suceava. Pe la sf=r[itul anului trecut, instan]a a decis, dup\ ce Iustin Iulian Scutaru furase trei ma[ini, cu una dintre acestea provoc=nd un accident pe o trecere de pietoni din Ia[i unde a lovit `n plin c\ruciorul `n care se afla un copil de doi ani [i pe bona lui, ca acesta s\ fie cercetat `n stare de libertate. ~n prim\vara acestui an, Iustin Scutaru a fost prins de poli]i[ti conduc=nd pe la Vatra Moldovi]ei un automobil Ford Focus, pe care l-ar fi luat, f\r\ `ncuviin]are, chiar de la rudele lui. Era `n stare de ebrietate, [i-a dat mai `nt=i o identitate fals\, iar apoi a recunoscut c\ ma[ina este a unei rude de la care a furat-o. T=n\rul a fost prins atunci dup\ ce angaja]ii unei benzin\rii din Sadova au anun]at poli]ia, reclam=nd c\ [oferul unui Ford Focus [i-a umplut rezervorul cu conbustibil `n valoare de 150 de lei [i a plecat f\r\ s\ pl\teasc\. ~n fa]a poli]i[tilor, Scutaru a explicat c\ a luat-o razna, fiinc\ a consumat etnobotanice, iar p\rin]ii acestuia au sus]inut vehement c\
fiul lor are tulbur\ri de comportament [i c\ se impune internarea `ntr-o clinic\ de neuropsihiatrie. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Patru gospodării distruse de incendii, în mai puțin de 24 de ore

În mai puțin de 24 de ore, pompierii militari suceveni au fost nevoiți să intervină …

No comments

  1. Un mare rahat ramane,indiferent cum,chiar daca poarta si ochelari Armani,tot un mare rahat plin de viermi si de duhori cretine.Si care rahat,daca nu pute,injura,barfeste,minte,manipuleaza ,fara idei,fara temei si fara imaginatie,dispus oricand sa tradeze si sa vanda oamenii politici carora le calca pragul pentru a le cere bani, total lipsit de talent,cultura,bun simt,dar care se adapa,paradoxal, masiv la banii publici ,prin santaj ordinar ,mimand orgasmul ca si curvele de pe Via Sallaria,obisnuit cu tradarea,lacomia,minciuna si delatiunea asa cum este pestele obisnuit cu apa,isi permite barbaria de a sterge comentarii care nu-i convin lui si protectorilor lui –pesedistii si sa baneze ip-uri de la care se comenteaza de un million de ori mai bine,mai percutant,mai viu si mai frumo decat scrie el in pseudomateriale de gradinita,lasand,in schimb,pe cei care injura si arunca cu tone de abjectii sa se desfasoare in splendoarea lor.Cenzura acestui baietas obraznic,arogant si gol ca un buhai din caine de pripas este ca si o bata izbita in capul lui sec si plin de fumuri.O nefericita si dementa decizie care nu face altceva decat sa atraga ceea ce se incadreaza in spiritul organizatii noastre.Noi monitorizam cu mare atentie zecile de miliarde de lei din banii vostri pe care-i smulge acest individ pentru case,masini,vacante de lux si asteptam ziua decontului care este destul de aproape.Stiti desigur ca vorbim despre un baiet-CHIRA care are treaba cu gazetaria si cu acest sfant miracol ce se numeste lbertatea presei asa cum are mam’mare cu planeta Marte.Iata cateva texte cenzurate si sterse de acest pigmeu lobotomizat cu aere de macho bolnav de sifilis si de retard puroios doar intr-o singura zi:
    ………………………………………………………………………………