Friday , October 22 2021

ITM Suceava amana concedierile colective ale asistentilor persoanelor cu handicap din doua localitati sucevene

Ionut Cretuleac, seful ITM Suceava

N „~n unele localit\]i, o parte din asisten]ii personali nu sunt sup\ra]i pentru c\ au fost disponibiliza]i deoarece beneficiaz\ de ajutor de [omaj, care este la fel de mare. Problema este `ns\ aceea c\ ajutorul de [omaj este temporar”, a declarat [eful ITM Suceava, Ionu] Cre]uleac

Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava a dispus, urmare a notific\rilor privind concedierea colectiv\ a asisten]ilor personali din cadrul unora din prim\rii, efectuarea controlului privind verificarea modului de respectarea a procedurii de concediere colectiv\ prev\zut\ `n Codul Muncii. Potrivit [efului ITM Suceava, Ionu] Cre]uleac, au fost verificate un num\r de opt prim\rii, [i anume: Prim\ria comunei Gr\nice[ti, Prim\ria ora[ului Frasin, Prim\ria comunei Iaslov\], Prim\ria comunei B\lc\u]i, Prim\ria comunei Calafinde[ti, Prim\ria ora[ului Dolhasca, Prim\ria comunei Ostra [i Prim\ria comunei Horodnic de Sus. Prim\riile verificate au procedat la disponibilizarea asisten]ilor personali motivat de faptul c\ sumele alocate pentru asigur\ri [i asisten]\ social\ sunt insuficiente pentru a asigura salarizarea asisten]ilor personali `n anul 2011 [i s-a optat pentru varianta asigur\rii pl\]ii indemniza]iilor lunare prev\zute de Legea 448/2006 pentru persoanele cu handicap luate `n eviden]a prim\riilor.
„~n urma controlului s-a constatat faptul c\ Prim\ria comunei Horodnic de Sus [i Prim\ria Comunei Ostra nu au respectat procedura de concediere colectiv\ `n sensul c\ nu a invitat la consult\ri salaria]ii viza]i pentru concediere a[a cum impun prevederile art. 69 alineat 1 din Legea 53/2003 [i nu s-a respectat dreptul de preaviz al asisten]ilor personali”, a declarat Ionu] Cre]uleac. {eful ITM Suceava a spus c\ `n cazul Prim\riei comunei Horodnic de Sus a fost reluat\ procedura privind concedierea colectiv\ fapt care a determinat am=narea emiterii deciziilor de desfacere a contractelor de munc\ cu 21 zile calendaristice. Aceea[i m\sur\ s-a dispus [i `n cazul Prim\riei comunei Ostra. ~n primul caz este vorba despre 15 persoane iar `n cel de-al doilea caz despre 17 persoane pentru care prim\riile notificaser\ la ITM Suceava inten]ia de `ncepere a concedierilor colective. „~n final, rezultatul va fi acela[i. Nu am f\cut dec=t s\ am=n procedura concedirilor. ~n unele localit\]i, o parte din asisten]ii personali nu sunt sup\ra]i pentru c\ au fost disponibiliza]i deoarece beneficiaz\ de ajutor de [omaj care este la fel de mare. Problema este `ns\ aceea c\ ajutorul de [omaj este temporar”, a declarat Ionu] Cre]uleac. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Participarea la proba scrisă a admiterii la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Fălticeni, posibilă doar cu certificat verde sau test COVID negativ

Sâmbătă, 23 octombrie, este programată proba scrisă de verificare a cunoștințelor pentru examenul de admitere …