Thursday , February 9 2023

ISJ va numi directori de școli prin detașare pe posturile rămase vacante după organizarea concursului

In asemenea situație se află Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Liceul cu Program Sportiv, Scoala Gimnazială “Jean Bart” și Scoala Gimnazială “Ion Creangă”

 Inspectoratul Scolar Suceava - martie 2015 - 000 [800x600]


După încheierea probelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, la mai multe unități de învățământ din județul Suceava, unul sau ambele posturi de conducere au rămas neocupate, întrucât fie nu au fost candidați înscriși pentru a ocupa funcția respectivă, fie persoanele care s-au prezentat la concurs nu au fost admise.
Conform art. 24 din metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, pentru funcțiile rămase neocupate după încheierea probelor de concurs, „conducerea  interimară  este  asigurată, până la  organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, membru al corpului național de experți în managementul educațional, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general, la propunerea consiliului profesoral din unitățile de învățământ respective, cu avizul consiliului de administrație al  inspectoratului  școlar  și  cu  acordul  scris  al  persoanei solicitate”.
De asemenea, nu pot fi numite în funcțiile rămase vacante sau în cele care se vacantează între perioadele de concurs persoanele care până la organizarea  concursului au ocupat funcții de director sau de director adjunct în unitatea de învățământ respectivă și nu au participat la concurs, dar nici persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise.
In funcție de interesul învățământului, în lipsa cadrelor didactice membre ale corpului național de experți în managementul educațional, inspectorul școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate, poate numi prin detașare în interesul învățământului, în funcții de director sau de director adjunct la unități de învățământ preuniversitar, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, și cadre didactice titulare din învățământul preuniversitar care nu sunt membre ale corpului național de experți în managementul educațional.
Decizia de încetare a detașării în interesul învățământului sau de delegare a atribuțiilor se emite la încheierea perioadei de concurs, după afișarea rezultatelor finale ale acestuia.
La mai multe unități de învățământ sucevene nu a putut fi desemnată noua conducere întrucât fie candidații înscriși la concurs nu au reușit să promoveze toate probele, fie aceștia nu s-au prezentat pentru a susține probele, fie nu s-a înscris niciun candidat pentru funcția respectivă.
Acesta este cazul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, unde postul de director a rămas vacant după ce singurul candidat înscris în cursă nu s-a prezentat pentru a susține probele de concurs, dar și al Colegiului de Artă “Ciprian Porumbescu”, unde singurul candidat înscris pentru a ocupa funcția de director adjunct a fost declarat respins.
Alte unități de învățământ sucevene în cazul cărora ISJ va trebui să delege o persoană care să ocupe posturile de conducere vacante sunt: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Liceul cu Program Sportiv Suceava, unde funcția de director adjunct nu a fost încă ocupată, dar și Scoala Gimnazială “Jean Bart” – nr. 5 și Scoala Gimnazială “Ion Creangă”, unde ambele funcții de conducere au rămas vacante. (A. IONICA)
 

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …