Saturday , April 13 2024

Ipsos `nvelit `n foita de aur, la pret de bijuterie din aur de 14 karate

CJPC Suceava a amendat magazinul de bijuterii Astoria Gold, comercian]ii pretinz=nd c\ v=nd bijuterii din aur, de vreme ce acestea con]ineau o parte aur [i o parte ipsos N operatorul economic a fost sanc]ionat cu 5.000 de lei
Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorului Suceava a efectuat un control unui operator economic din municipiu care comercializa bijuterii de aur [i argint, ocazie cu care comisarii au depistat spre v=nzare cercei care nu erau integral din aur a[a cum sus]inea comerciantul, `n acest mod cump\r\torii fiind `n[ela]i [i indu[i în eroare prin informa]iile oferite.
Controlul a venit ca urmare a unei sesiz\ri a unei consumatoare care a `naintat c\tre CJPC Suceava o reclama]ie prin care a sesizat faptul c\ în anul 2010 a cump\rat o pereche de cercei import Turcia, de la societatea SC Emsara Gold Rediu din cadrul magazinului Astoria Gold Suceava [i care, conform certificatului de calitate erau din aur de 14 karate, c=nt\rind 3,25 de grame. Unul dintre cercei stric=ndu-se în perioada de garan]ie, cump\r\torul s-a prezentat la v=nz\tor în scopul de a beneficia de m\sura reparatorie conform Legii 449/2003, respectiv schimbarea produsului sau restiturea contravalorii acestuia. V=nz\torul a refuzat schimbarea produsului sau restituirea contravalorii cu un argument absolut stupefiant, afirm=nd c\ cerceii nu pot fi schimba]i întruc=t ace[tia nu con]in 3,25 grame aur, globul pe care sunt montate pietrele ([trasurile) fiind din iposos. Practic, doar o parte din cercei -[urubul [i chei]a de prindere [i o foi]\ care acoper\ rigipsul- erau din aur.
Operatorul economic a fost sanc]ionat cu o amend\ în cuantum de 5.000 lei, stabilindu-se ca societatea s\-i restituie clientului contravaloarea cerceilor .
“Preciz\m c\ este foarte important ca operatorii economici vanz\tori care comercializeaz\ bijuterii din aur sau argint importate, s\ se asigure c\ acestea corespund certificatului de calitate, întrucat sunt direct r\spuz\tori în fa]a consumatorilor cu privire la conformitatea produselor. De asemenea, consumatorii trebuie s\ fie foarte aten]i c=nd cump\r\ astfel de bijuterii [i s\ se asigure dac\ greutatea pietrelor sau a altor accesorii sau componente intr\ în greutatea declarat\”, a aten]ionat comisar [ef, Elena Oanea. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …