Monday , October 3 2022

IPS Pimen va participa la slujba de inmormantare a IPS Bartolomeu Anania

Inalt Prea Sfintia Sa Pimen Suceveanul

N Arhiepiscopul Sucevei se afla `n rela]ii bune cu Mitropolitul Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului de c=teva decenii, cei doi cunosc=ndu-se de pe vremea Patriarhului Iustin Moisescu n potrivit regulilor canonice, `n fiecare biseric\ se vor oficia, vreme de 40 de zile, slujbe de pomenire ale lui ~PS Bartolomeu

Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, ~nalt Prea Sfin]itul Pimen Suceveanul va participa, joi, la ceremonia de `nmorm=ntare a Mitropolitului Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului, ~nalt Prea Sfin]itul Bartolomeul Anania. Consilierul economic al Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor, preot C\t\lin Axinte, a confirmat faptul c\ ~PS Pimen Suceveanul se va num\ra printre ierarhii care vor participa la slujba de `nmorm=ntare a lui ~PS Bartolomeu Anania. Slujba de `nmorm=ntare a celui care a fost Mitropolit al Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului va avea loc m=ine, la ora 12.00, `n Catedrala Mitropolitan\ din pia]a Avram Iancu din municipiul Cluj – Napoca. „~nalt Prea Sfinia Sa Pimen Suceveanul va participa la slujb\. A fost `n rela]ii bune cu ~nalt Prea Sfin]ia Sa Bartolomeu, a[ putea spune c\ `i lega o prietenie mai veche, de c=teva decenii. Se cunoscuser\ cu zeci de ani `n urm\ [i se respectau foarte mult”, a spus preotul C\t\lin Axinte. El a precizat c\ ~PS Pimen `l cunoscuse pe ~PS Bartolomeu s-au cunoscut pe vremea patriarhului Iustin Moisescu, cel care `i precedase patriarhului Teoctist Ar\pa[u. Cei doi ierarhi se cunoscuser\, dup\ cum a explicat preotul C\t\lin Axinte, la M\n\stirea V\ratec. Men]ion\m c\, potrivit regulilor canonice, `n fiecare biseric\ se vor oficia, vreme de 40 de zile, slujbe de pomenire a lui ~PS Bartolomeu Anania. Acesta din urm\ a fost una din personalit\]ile marcante ale Bisericii Ortodoxe Rom=ne, admiratorii s\i supranumindu-l „Leul Ardealului”, `ns\ cei care `l contest\ `i repro[eaz\ faptul c\ a f\cut demersuri ca s\ scindeze Mitropolia Ardealului, dup\ decesul fostului mitropolit Antonie Pl\m\deal\. ~PS Bartolomeu Anania a fost unul dintre cei mai erudi]i ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Rom=ne, una dintre marile sale reu[ite fiind noua traducere a Bibliei `n limba rom=n\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

USV va marca deschiderea anului universitar 2022-2023 cu un concert susținut de DJ Grim Ex

Luni, 3 octombrie 2022, de la ora 19:00, pe esplanada din fața corpului A al …