Monday , May 27 2024

IPS Pimen va oficia slujba de sfintire a bisericii de la Botosana

n „Lucrarea a fost realizat\, `n cea mai mare parte, din dona]iile `n bani [i materiale oferite de credincio[ii din parohie [i de fiii comunei Boto[ana pleca]i la munc\ `n str\in\tate. Am primit subven]ii de la Guvernul Rom=niei, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, de la Consiliul Jude]ean Suceava, prin intermediul pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, [i de la Consiliul Local al comunei Boto[ana, condus de primarul Ioan Ghea]\”, se mai specific\ `n comunicatul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei
~nalt Prea Sfin]itul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, va sfin]i Biserica „Sf. Ilie Tesviteanul” din comuna Boto[ana. L\ca[ul de cult ce va fi sfin]it `n ziua de duminic\, 5 septembrie, apar]ine de Protopopiatul Suceava 1.
Biserica este a[ezat\ `n vatra satului, „unde, de 200 de ani, credincio[ii se adun\ `n fiecare duminic\ [i s\rb\toare” pentru a participa la slujbe. „Pentru p\strarea credin]ei [i tradi]iilor ortodoxe, precum [i `n scopul amenaj\rii [i conserv\rii bisericii – monument istoric, la ini]iativa Consiliului Parohial, s-a pus piatra de temelie a bisericii noi `n anul 2000. De construc]ia l\ca[ului de `nchin\ciune s-a ocupat preot paroh Viorel Ili[oi, care a conlucrat cu preo]ii slujitori Ioan }=c[a, Bogdan Straton [i Spiridon Radu Nistor”, se arat\ `ntr-un comunicat al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.
Potrivit acestuia, `n parohia Boto[ana a mai existat o biseric\ – monument, ridicat\ `n anul 1675, care a fost donat\ comunei Poieni – Solca, `ntruc=t aici s-a ridicat un alt sf=nt l\ca[, din lemn, `n anul 1810, construit de me[terul Grigore Ulian din C=mpulung Moldovenesc. „Lucrarea a fost realizat\, `n cea mai mare parte, din dona]iile `n bani [i materiale oferite de credincio[ii din parohie [i de fiii comunei Boto[ana pleca]i la munc\ `n str\in\tate. Am primit subven]ii de la Guvernul Rom=niei, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, de la Consiliul Jude]ean Suceava, prin intermediul pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, (de loc din comuna Boto[ana – n.red.) [i de la Consiliul Local al comunei Boto[ana, condus de primarul Ioan Ghea]\”, se mai specific\ `n comunicatul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. De men]ionat c\ lucr\rile la biserica nou\ vor continua prin realizarea unei picturii interioare `n fresc\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

FOTO – Lucian Harșovschi, detalii despre cum va arăta Aquapark-ul Sucevei. “După 9 iunie, vom reuși să facem și mai multe lucruri bune pentru acest oraș pe care îl numim acasă”

Viceprimarul Lucian Harșovschi, candidatul PNL pentru fotoliul de primar al Sucevei,  a oferit detalii despre cum va …