Wednesday , May 29 2024

IPS Pimen a implinit, ieri, doua decenii de cand a fost ales Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor

N potrivit Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, `nsc\unarea ca Arhiepiscop a lui ~PS Pimen a avut loc la aproape o lun\ [i jum\tate dup\ ce a fost ales

Ieri, ~nalt Prea Sfin]itul (~PS) Pimen Suceveanul, Arhiepiscop al Sucevei [i R\d\u]ilor, a oficiat o liturghie arhiereasc\ la catedrala arhiepiscopal\. Slujba a fost oficiat\, `ns\, cu prilejul a 20 de ani de c=nd a fost ales Arhiepiscop al Sucevei [i R\d\u]ilor. Cu dou\ decenii `n urm\, pe data de 24 ianuarie 1991, Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne a ales pe ~PS Pimen s\ p\storeasc\ Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor. Alegerea sa ca arhiepiscop a avut loc la aproape opt ani [i jum\tate de la data la care, potrivit Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, a fost hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Conform Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, acest lucru s-a petrecut la data de 24 iunie 1982 iar `nainte de aceasta ~PS Pimen a fost vreme de cinci ani exarh al m\n\stirilor din cadrul Mitropoliei, care la aceea vreme avea titulatura de a „Moldovei [i Sucevei”. De asemenea, de[i alegerea ~PS Pimen ca Arhiepiscop al Sucevei [i R\d\u]ilor a avut loc pe data de 24 Ianuarie, c=nd se serbeaz\ Ziua Unirii Principatelor Rom=ne extracarpatice, `nsc\unarea a avut loc `n data de 3 martie 1991. Potrivit Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, activitatea Arhiepiscopului a fost at=t `n plan pastoral – misionar [i liturgic, c=t [i `n plan cultural, filantropic [i social, remarc=ndu-se [i prin implicarea `n privin]a construirii de case pentru sinistra]ii din jude]ul Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

2.676.184 de buletine de vot pentru alegerile din 9 iunie au ajuns la Suceava

Marți, 28 mai 2024, buletinele de vot pentru alegerile locale din data de 9 iunie …