Saturday , December 2 2023

Iova si oamenii sai raman in continuare in arest

Magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava au respins ieri recursurile la m\sura prelungirii arest\rii preventive, formulate de c\tre Paul Iova, Mihail Mihai [i Gheorghe Pl\cint\, trei din grupul celor nou\ persoane implicate `ntr-un dosar de trafic cu ]ig\ri. Cei trei sunt acuza]i de comiterea infrac]iunilor de constituire sau aderare la un grup infrac]ional organizat [i contraband\ cu ]ig\ri.
~n timpul [edin]ei s-a discutat pe de o parte complexitatea activit\]ii infrac]ionale a inculpa]ilor care a fost contestat\ de to]i avoca]ii ap\r\rii iar pe de alt\ parte, lipsa de probe care s\ ateste cu certitudine implicarea fiec\ruia `n traseul infrac]ional. Totodat\ s-a contestat existen]a unui grup infrac]ional organizat, pe baza faptului c\ DIICOT nu a putut pune la dispozi]ie, dovezi care s\ indice rolurile pe care fiecare le avea de `ndeplinit [i ierarhia `n cadrul grupului. Gheorghe Pl\cint\ a f\cut apel la bun\voin]a judec\torilor, cer=nd s\ fie cercetat `n stare de libertate din pricina dificult\]ilor pe care le are `n familie, enun]=nd o serie de probleme pe care ar dori s\ le rezolve `n cel mai scurt timp, printre care falimentul firmei pe care o de]ine [i dosarul pe caz de boal\ pentru care trebuie s\ se prezinte la spital `n vederea unei noi expertize medicale. (Cezar P|UN)

Vezi si

Cod galben de vânt puternic în vestul județului Suceava. Vremea intră într-un proces de răcire semnificativă

 Meteorologii au emis două alerte cod galben de vânt puternic, valabile în aproape jumătate de …