Saturday , February 4 2023

Investitii straine sub 10.000 de euro, `n prima jumatate a acestui an, `n judet

Investitorii str\ini nu se `nghesuie deloc s\ bage bani `n economia jude]ului, relevant fiind aportul acestora `n prima jum\tate a acestui an, care nu a atins nici m\car pragul de 10.000 de euro. ~n cursul ultimii luni luate `n calcul ORC Suceava a `nmatriculat doar patru societ\]i comerciale cu participare str\in\ la capitalul social subscris.
Astfel, valoarea capitalului social total subscris `ntr-o singur\ lun\ în moned\ na]ional\ `n jude]ul Suceava a fost de 800 de lei, exprimat în valut\ acesta fiind de 204 EURO sau 293  USD.  În func]ie de num\rul societ\]ilor înmatriculate în luna mai 2011 la nivel na]ional jude]ul Suceava se afl\ pe locul 17 în ordine descresc\toare [i pe locul 27 dup\ m\rimea capitalului social exprimat în valut\.
~n intervalul de referin]\, în jude]ul Suceava s-au înmatriculat 22 societ\]i comerciale cu participare str\in\ la capitalul social subscris, valoarea capitalului social total subscris în moned\ na]ional\ a fost de 38,9 mii lei, exprimat în valut\ acesta fiind de 9308  EURO sau 12532  USD. (N.R.)

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …