Monday , January 30 2023

Investitii straine de nici 10.000 de euro, anul acesta, in judetul Suceava

N conform datelor statistice, `n primele opt luni ale anului, valoarea total\ a capitalului str\in subscris `n firmele nou `nfiin]ate din jude] a fost de 9156 de euro

Conform datelor furnizate de Oficiul Na]ional al Registrului Comer]ului, preluate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava,  în jude]ul nostru, în luna august 2010 s-au înmatriculat patru societ\]i comerciale cu participare str\in\ la capitalul social subscris.
Valoarea capitalului social total subscris în moned\ na]ional\ a fost de 0,5 mii lei, exprimat în valut\ acesta fiind de 142,0 USD sau 115,8 EURO.  În func]ie de num\rul societ\]ilor înmatriculate în luna august 2010 la nivel na]ional jude]ul Suceava se afl\ pe locul 14 în ordine descresc\toare [i pe locul 34 dup\ m\rimea capitalului social exprimat în valut\.
~n perioada 1 ianuarie – 31 august a.c., în jude]ul Suceava s-au înmatriculat 26 societ\]i comerciale cu participare str\in\ la capitalul social subscris, valoarea capitalului social total subscris în moned\ na]ional\ a fost de 35,7 mii lei, exprimat în valut\ acesta fiind de 11735  USD sau 9156 Euro. (N.R.)

Vezi si

9 percheziții la Suceava și Zvoriștea, la traficanți de țigări. Trei bărbați au ajuns în arest

Pe 20 ianuarie 2023, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Biroul …