Friday , October 7 2022

Învățământul preuniversitar particular acreditat va primi aceeași finanțare de bază care se acordă în învățământul de stat

elevi


Începând cu anul 2016, statul asigură finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar obligatoriu particular și confesional acreditat, de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale, potrivit prevederilor Legii Educației Naționale și legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Astfel, executivul a adoptat în ședința de miercuri 2 martie 2016, o Hotârâre potrivit căreia unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat vor primi finanțare de bază de la bugetul de stat, prin bugetele locale, la un nivel similar celei acordate pentru învățământul preuniversitar de stat, se arată într-un comunicat de presă trimis recent de Minister.
“Este o măsură binevenită, a declarat  liderul Sindicatului Salariaților din Învățământul Preuniversitar Suceava, Petru Gorea, de vreme ce aceste instituții de învățământ au primit acreditarea de la Minister și funcționează în condiții normale. Cu atât mai mult, vor fi evitate situațiile de discriminare între elevii și preșcolarii de la grădinițele și școlile particulare și cei de la stat, în situația în care se cere transferul de la o unitate de învățământ particulară la una de stat sau invers”.
Finanțarea de bază, în limitele costului standard de elev sau preșcolar, va fi asigurată de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional.
La stabilirea costului standard de elev/preșcolar pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, se ține seama de mărimea și tipul unităților de învățământ, mediul urban/rural și coeficienții de temperatură din zone geografice.
 
Prin costul standard de elev/preșcolar se înțelege: finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ.
În această categorie nu sunt incluse cheltuielile pentru alocații pentru transportul la și de la locul de muncă, precum și cheltuielile salariale în natură. De exemplu, costul standard de elev din învățământul gimnazial din mediul urban este în 2016 de 3.043 lei/an, iar cel din mediul rural este de 3.499 lei/an. Pentru învățământul liceal teoretic, costul standard din mediul rural este egal cu cel din mediul urban, respectiv de 3.043 lei/an. Unitățile de învățământ care au clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităților li se alocă suplimentar fonduri, în funcție de coeficienți care au fost stabiliți în funcție de nivelul/filiera/profilul, mediul urban/rural.  (C.S.)

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …