Tuesday , January 31 2023

Întreținerea zonei de agrement din lunca râului Suceava a fost scoasă la licitație

Primăria municipiului Suceava a publicat pe SEAP un anunț de participare pentru o licitație deschisă în vederea atribuirii unui contract pentru prestarea unor servicii de întreținere ale zonei de agrement de pe râul Suceava. Licitația va avea loc pe data de 13 aprilie, valoarea estimată a contractului fiind de 1,35 milioane lei fără TVA, durata fiind pe 12 luni.

Lucrările ce urmează a fi executate sunt: tundere gazon, cosit iarba pe suprafețe cu gazon rulou (perioada aprilie – noiembrie); tundere gazon, cosit iarba pe suprafețe cu gazon semănat și iarba sălbatică (perioada mai – octombrie); aerisitul (scarificarea) gazonului; semănat gazon; plivit buruieni din suprafețele gazonate (perioada mai – octombrie); greblat suprafețe gazonate pentru îndepărtarea frunzelor uscate, crengi; degajarea săptămânală a terenului de corpuri străine (perioada aprilie – noiembrie); plantare plante anuale/bienale; scos flori trecute după sezon; plivit, săpălugit, îndepărtare buruieni, îndepărtare flori ofilite/uscate cu înlocuirea lor, mobilizare sol, tăieri de formare în rondouri/rabate flori, afânat, completat și îngrijit bordură decorativă (perioada mai – octombrie); aplicarea îngrășămintelor organice, chimice (suprafețe gazonate, iarba și suprafețe flori); combatere boli și dăunători mecanizat/manual; măturat săptămânal alei pietonale, piste biciclete, spații de joacă, terenuri activități sportive-recreative (perioada aprilie – noiembrie); completare/așternere cu nisip sau pietriș pentru gropile de la locurile de joacă și alei; curățat și igienizat săptămânal bănci și coșuri de gunoi (perioada aprilie – noiembrie); mentenanță lunară sistem automatizat de irigat (perioada aprilie – noiembrie).

Primăria Suceava stabilește două termene limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare: cu 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări formulate începând cu data publicării anunțului de participare în SEAP și până la 25 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor ;cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 15 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. (D.P.)

 

Vezi si

Februarie începe cu o oprire de apă la Rădăuți

În data de 1 februarie începând cu ora 08.00 în zona Şcolii gimnaziale „Ion Pintilie” …