Wednesday , December 7 2022

Intreruperi ale apei potabile `n zona Marasesti

ACET va `ntrerupe furnizarea apei potabile pe trei str\zi din municipiul Suceava. Cet\]enii care locuiesc `n zon\ nu vor beneficia de ap\ potabil\ `ncep=nd din seara zilei de vineri, 17 iunie, p=n\ s=mb\t\ diminea]a, la ora 07.30. Motivvul pentru care ACET face aceast\ `ntrerupere a furniz\rii apei potabile `l constituie alte lucr\ri ISPA care se execut\ `n zonele respective. Astfel, str\zile afectate de `ntreruperea furniz\rii apei potabile, vineri, de la ora 21.00, p=n\ pe s=mb\t\, la ora 07.30, sunt: M\r\[e[ti, de la intersec]ia cu strada Oituz p=n\ la intersec]ia cu strada Zamca, strada M\r\[ti – par]ial [i strada Cire[oaia. Oprirea apei reci va afecta [i punctele termice Intersec]ie [i TRC, care nu vor putea furniza ap\ cald\ locuin]elor arondate la acestea. (D.P.)

Vezi si

Conflict la Școala Gimnazială Zamostea. Directoarea a chemat Poliția în ajutor, iar o profesoară Ambulanța

Disensiunile dintre corpul profesoral și directoarea școlii din Zamostea mocnesc de ceva timp, iar la …