Wednesday , April 17 2024

Interdictia de construire in mai multe zone ale versantului de Nord-Est al Sucevei ar putea fi ridicata

~n [edin]a de ast\zi a Consiliului Jude]ean Suceava se va supune dezbaterii `n vederea aprob\rii un proiect `n baza c\ruia s-ar putea vota ridicarea interdic]iei de construire pe o serie de str\zi situate pe versantul de Nord-Est al municipiului Suceava. Este vorba despre zone ale str\zilor Bogdan Vod\, Petuniilor, Lasc\r Lu]ia [i Mihail Sadoveanu. Solicitarea respectiv\ a fost formulat\ de Prim\rie. Comisia Tehnic\ de Amenajare a Teritoriului [i Urbanism de pe l=ng\ Consiliul Jude]ean a dat aviz pozitiv, dar cu unele condi]ii legate de regimul de `n\l]ime maxim admis al unei construc]ii. Astfel, un imobil nu va putea cuprinde mai mult de parter, un etaj [i mansard\. Pe versantul de Nord-Est al Sucevei, interdic]ia de construire a fost instituit\ `n anul 1997, din cauza alunec\rilor de teren, dar de c=]iva ani terenul de-acolo a fost consolidat [i nu s-au mai constatat reactiv\ri ale acestui fenomen. De aceea, Prim\ria municipiului re[edin]\ de jude] a solicitat administra]iei jude]ene s\ ridice aceast\ interdic]ie de construire. (D.P.)

Vezi si

18 percheziții la Hânțești și Vârfu Câmpului, într-un dosar de braconaj piscicol

Poliţiştii din Botoşani efectuează, miercuri dimineaţă, 18 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, …