Monday , September 26 2022

Instanțele din circumscripția Curții de Apel Suceava au avut de soluționat 126.781 de dosare anul trecut

În cursul zilei de joi, 28 februarie 2019, a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor, în cadrul căreia Curtea de Apel Suceava a prezentat Bilanțul activității desfășurate pe parcursul anului 2018, eveniment la care au participat în calitate de invitați judecătorul Lia Savonea – preșe­dintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorii Nicoleta – Margareta Țînâ și judecătorul Camelia Marcu, membri aleși ai CSM, precum și judecătorul Lucian Netejoru – inspector șef în cadrul Inspecției Judiciare.

Volumul de activitate al Curții de Apel Suceava și al instanțelor care își desfășoară activitatea în circumscripția acesteia a cunoscut un trend descrescător începând din anul 2013, aceeași situație menținându-se și în cursul anului 2018.

Totalitatea instanțelor care își desfășoară activitatea în circumscripția Curții de Apel Suceava au avut de soluționat în anul 2018 un număr total de 126.781 cauze față de 133.888 în anul 2017.

Numărul total de cauze aflate pe rolul instanței în anul 2018 a scăzut cu 15,10% față de anul precedent, de la 11.760 dosare de soluționat în 2017 ajungându-se la 9.984 dosare de soluționat în 2018.

Numărul de dosare nou intrate pe rolul instanței a scăzut cu 31,45%, de la 10.200 dosare nou intrate în anul 2017 ajungându-se la 6.992 dosare nou intrate în 2018, o scădere semnificativă, de 85,64%, fiind înregistrată în materie de contencios administrativ și fiscal la dosarele având ca obiect “pretenții” vizând restituirea taxelor de mediu plătite pentru autovehicule.

Volumul cauzelor soluționate  de asemenea a scăzut cu 9,58%, de la 8.788 dosare soluționate în anul 2017 la 7.946 dosare soluționate în anul 2018.

Stocul de dosare la sfârșitul a­nului 2018 a scăzut cu 31,43% față de anul precedent, ajungându-se la un stoc de 2.038 dosare față de un stoc de 2.972 dosare la finele anului 2017. Scăderea stocului se datorează scăderii volumului de cauze nou intrate cu 31,45%, dar și numărului mare de dosare soluționate,  ceea ce a condus la creșterea ratei de soluționare, care este de 113,64%.

În ceea ce privește ponderea secțiilor specializate, secția penală reprezintă 25,27% din totalul volumului de dosare de soluționat, cu un volum de 2.523 dosare de soluționat, secția I civilă reprezintă 23,81%, cu un volum de 2.378 dosare de soluționat, secția a II-a civilă reprezintă 12,89% cu un volum de activitate de 1.287 dosare, iar Secția de contencios administrativ reprezintă 37,02%, cu un volum de 3.796 dosare de soluționat. (O.S.)

Vezi si

Încă un pas pentru operaționalizarea transportului metropolitan din jurul Sucevei

18 autobuze electrice și 32 de microbuze electrice vor fi achiziționate pentru municipiul Suceava, orașul …