Wednesday , November 30 2022

Inspectoratul Şcolar va controla toți profesorii intrați în sistem în ultimii ani pentru a-i depista pe cei care nu au finalizat pregătirea psihopedagogică

Până anul acesta puteau să se înscrie pentru examenul de titu­lari­zare și cadrele didactice care nu aveau modulele pedagogice absol­vite, dar erau obligați de metodologie să le finalizeze în maxi­mum un an de zile de la angajarea în școală, însă nu exista și o pre­­­vedere care să impună verificarea lor. Până în ianuarie anul viitor Inspectoratul Şcolar trebuie să verifice dacă profesorii angajați din 2012 încoace au absolvit cursurile psihopedagogice, condiție obli­ga­torie pentru cei care vor să se înscrie la titularizarea de anul viitor   

Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava trebuie să verifice pro­­fesorii care au intrat în învă­țământ începând cu anul 2012 și până în prezent, pentru a depista care dintre ei nu au finalizat pre­gătirea psihopedagogică. Până anul acesta, puteau să se înscrie pentru examenul de titularizare și cadrele didactice care nu aveau modulele pedagogice absolvite, dar erau obli­gați de metodologie să le finalizeze în maximum un an de zile de la angajarea în școală, însă nu exista și o prevedere care să impună verificarea lor. Proiectul metodologiei de mobilitate a personalului didactic în anul școlar 2020-2021, alfat în dezbatere la Ministerul Educației, prevede ca obligatorie finalizarea pregătirii psihopedagogice pentru candidații la titularizare de anul viitor, iar inspectoratele școlare trebuie ca până pe 30 ianuarie 2020 să verifice dacă profesorii angajați din 2012 încoace au aceste cursuri psihopedagogice, în caz contrar nu pot participa la Titularizare anul viitor.

Potrivit proiectului pentru meto­dologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar „personalul didactic de predare debutant cu o vechime efectivă la ca­te­dră mai mare de 5 ani, care a finalizat cu diplomă învățământul universitar de lungă sau scurtă durată și nu a absolvit programul de pregătire psihopedagogică prin mo­dulele organizate de departamen­tele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specia­litate cu profil psihopedagogic, precum și personalul didactic de pre­dare debutant cu o vechime efectivă la catedră mai mică de 5 ani, care nu face dovada finalizării sau frecventării unui program de pregătire psihopedagogică prin mo­dulele organizate de departamen­tele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specia­litate cu profil psihopedagogic, nu pot participa la concursul național, sesiunea 2020”.

Verificarea tuturor angajărilor care au avut loc în ultimii șapte ani presupune un volum de muncă foarte mare, ținând cont că anual, doar în urma promovării examenului de titularizare, câteva sute de cadre didactice sunt repartizate în școlile din județ, la care se adaugă alte câteva sute de suplinitori. Pe lângă acestea, verificarea angaja­ților din învățământ care au intrat în sistem în ultimii ani este îngreunată și de fluctuația determinată de vacantarea posturilor pe parcursul ­anu­lui școlar, în urma pensionării unor profesori, a demisiilor înre­gistrate la început de an școlar sau a cererilor de intrare în concedii de maternitate sau de studiu.

”Până acum, cadrele didactice erau obligate să finalizeze aceste cursuri psihopedagogice în termen de un an de la angajare, însă de anul viitor se schimbă me­todologia și trebuie să aibă aceste cursuri deja absolvite în momentul în care se înscriu pentru titularizare. Noi ne-am bazat pe școli până acum pentru a face aceste verificări, însă acum trebuie să luăm titularizare cu titularizare și să vedem cine are aceste cursuri și cine nu. Încă nu am început efectiv verificarea încadrărilor. Momentan construim o strategie să fie cât mai facil pentru noi, dar și foarte corect. Ne bazăm și pe activitatea directorilor, însă vom face și noi propriile verificări”, a delcarat Gabriela Mihai, inspector general al IŞJ Suceava.

La nivelul județului nostru, cursurile pentru formarea psihopedago­gică sunt organizate de către De­partamentul de Specialitate cu Pro­fil Psihopedagogic, din cadrul Fa­cultății de Ştiințe ale Educației a Uni­versității ”Ştefan cel Mare” Suceava. (Oana NUȚU)

 

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …