Monday , May 20 2024

Inspectoratul Scolar Suceava, in cautarea celor 1.000 de absolventi de gimnaziu care nu s-au inscris la liceu

Inspectoratul Scolar Suceava nu gaseste 1000 de liceeni
inspectorii [colari au trimis adrese tuturor unit\]ilor [colare din jude] prin care li s-a cerut sa identifice situa]ia absolven]ilor de clasa a VIII-a – c=]i dintre ei au plecat în str\in\tate [i c=]i au abandonat [coala, limit=ndu-se la înv\]\m=ntul gimnazial în urma repartiz\rii computerizate pentru admiterea în unit\]ile liceale de stat a absolven]ilor de clasa a VIII-a au r\mas vacante 851 locuri, doar 17 din cele 39 licee realiz=ndu-[i planul de [colarizare pentru clasa a IX-a pentru anul 2010-2011
Admiterea computerizata în înv\]\m=ntul liceal de stat, la nivelul jude]ului Suceava, a însemnat cuprinderea a 7.067 absolven]i de clasa a VIII-a [i neocuparea a 823 locuri. Amintim ca în anul [colar 2009-2010 au fost [colariza]i 8.332 elevi de clasa a VIII-a în jude]ul Suceava, astfel ca peste 1.000 de candida]i care ar fi trebuit sa se reg\seasca pe listele admiterii computerizate la liceu au r\mas pe dinafar\. Inspectorii [colari au trimis adrese tuturor unit\]ilor [colare din jude] prin care li s-a cerut sa identifice situa]ia absolven]ilor de clasa a VIII-a – c=]i dintre ei au plecat în str\in\tate [i c=]i au abandonat [coala, limit=ndu-se la înv\]\m=ntul gimnazial.
Potrivit inspectorului general Petru Carcalete, Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava [i-a propus „diminuarea abandonului [colar la trecerea din clasa a VIII-a în clasa a IX-a, prin identificarea absolven]ilor necuprin[i la liceu sau cu dosare nedepuse [i cuprinderea acestora în clase cu locuri neocupate în etapele anterioare de admitere. Avem o diferen]a de circa 1.000 de copii de clasa a VIII-a care nu sunt cuprin[i la liceu. Am vrea sa avem o situa]ie cu cei care au plecat în str\in\tate [i sa vedem unde sunt cei r\ma[i în ]ar\”.
În urma repartiz\rii computerizate pentru admiterea în unit\]ile liceale de stat a absolven]ilor de clasa a VIII-a au r\mas vacante 851 locuri. Doar 17 din cele 39 licee [i-au realizat planul de [colarizare pentru clasa a IX-a pentru anul 2010-2011. Celelalte 22 licee fie au r\mas doar cu cateva locuri libere, fie vor înt=mpina probleme mari în noul an [colar din cauza nerealiz\rii claselor de liceu. Specializ\rile pe care le-au “evitat” candida]ii în op]iunile lor apar]in, în mare parte, profilelor tehnic [i resurse naturale [i protec]ia mediului, însa [i c=teva sute de locuri la profilele uman [i real au r\mas neocupate. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Pacient cu AVC transferat din Centrul Universitar Târgu Mureș, tratat la Spitalul Clinic Județean Suceava. Este al 60-lea caz de AVC la spitalul sucevean în acest an

Un pacient de 70 de ani cu AVC, care reprezenta un caz medical complex, a …

No comments

 1. Sa nu-i mai caute nimeni,ca si asa daca sunt adusi cu forta numai se inscriu, se fac pe hartie niste clase se creeaza chipurile noi catedre ,dar ei nu frecventeaza si nici nu isi doresc sa faca scoala.Doar timp si bani cheltuiti aiurea.

 2. ortograful amator

  Bravoooooooooooooo!
  Ati aflat si voi cum se scire în căutarea!!!!

 3. ortograful amator

  Inspectoratul Scolar Suceava, an cautarea celor 1.000 de ….
  Acel an inseamna ân?
  Daca da, atunci ânseamna ca la ânceput de cuvânt se scrie tot cu â!!!!!
  HA, ha, ha, ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!