Friday , October 7 2022

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Suceava ar putea fi dizolvat

Ministrul Administra]iei [i Internelor, Traian Iga[, a declarat c\ de la Sighetu Marma]iei va fi coordonat\ `ntreaga activitate a Poli]iei de Frontier\ Rom=n\ la grani]a cu Ucraina n anun]ul f\cut i-a luat prin surprindere pe cei de la IJPF Suceava care au declarat c\ a[teapt\ s\ vad\ cum va fi pus\ `n aplicare comasarea
Jude]ul Suceava ar putea s\ nu mai aib\, `n urm\toarele luni, un Inspectorat de Poli]ie de Frontier\ propriu, acesta urm=nd a fi dizolvat `n cadrul unei structuri mai ample a c\rei conducere nu va mai fi `n jude]. Vestea destul de trist\ pentru lucr\torii Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava a fost dat\ de Ministrul Administra]iei [i Internelor, Traian Iga[, care a declarat, `n timpul unei vizite oficiale la structurile ministerului din Maramure[, c\ vrea ca activitatea Poli]iei de Frontier\ de la grani]a cu Ucraina s\ fie coordonat\ de la Sighetu Marma]iei, comas=nd inspectoratele de la Satu Mare [i Suceava. Un termen precis cu privire la acest demers nu a fost dat, dar ca indica]ie ar fi faptul c\ aceast\ comasare se face `n contextul ader\rii la Spa]iul Schengen [i al organiz\rii altor institu]ii din cadrul Ministerului.
Traian Iga[ a vizitat sediul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Maramure[ [i Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marma]iei – Solotvino, context `n care a subliniat importan]a reorganiz\rii unor structuri teritoriale ale Ministerului Administra]iei [i Internelor (MAI), potrivit unui comunicat de pres\ de vineri al institu]iei. „Vizita are loc `n contextul ader\rii la Spa]iul Schengen, dar [i al reorganiz\rii unor structuri teritoriale ale ministerului. Inten]ia noastr\ este de a comasa inspectoratele poli]iei de frontier\ [i de a avea doar un singur inspectorat pe grani]a cu Ucraina. Avem mai multe puncte de trecere a frontierei de stat, care apar]in de jude]ele Satu-Mare [i Suceava, `ns\ ne propunem ca `ntreaga activitate pe frontiera cu Ucraina s\ fie coordonat\ de la Sighetu Marma]iei. Poli]i[tii de frontier\ de aici sunt profesioni[ti, iar institu]ia `ndepline[te toate condi]iile necesare”, a declarat Traian Iga[.
Afirma]iile lui Traian Iga[ au luat prin surprindere conducerea IJPF Suceava. Purt\torul de cuv=nt al IJPF Suceava, subinspectorul Simona Leonte, a declarat c\ nu sunt niciun fel de comentarii vizavi de declara]iile ministrului Traian Iga[ din partea conducerii inspectoratului. Ea a recunoscut c\ nu exist\ informa]ii comunicate de la nivel central cu privire la o posibil\ reorganizare de personal [i nici c=t din structura de conducere a IJPF Suceava va fi disponibilizat\. Simona Leonte a precizat c\ `nc\ se a[teapt\ s\ se vad\ un plan de comasare, cu date [i termene precise `ntruc=t de la nivel central nu a fost comunicat nimic concret `n aceast\ direc]ie.
Ieri, nici cei de la Inspectoratul General al Poli]iei de Frontier\ nu au putut comunica mai multe detalii cu privire la aceast\ reorganziare. Purt\torul de cuv=nt al institu]iei, Fabian B\dil\, a confirmat c\ exist\ un astfel de proiect despre care el a fost informat, `ns\ mai multe date nu de]ine nici `n ce prive[te termenul sau intervalul de timp `n care ar urma s\ se fac\ respectiva comasare [i nici `n ce prive[te implica]iile care decurg din aceasta cum ar fi posibile reorganiz\ri de personal, de subunit\]i [amd, posibile detalii urm=nd a fi comunicate ulterior. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …

No comments

  1. Sa intelegem ca ai nostrii de la Suceava nu sunt profesionisti?!
    Domnule Flutur esti mare lider PD-L dar tot ce inseamna strucura de conducere se muta in alte judete,care sunt ca marime si importanta mult mai mici ca Suceava.Se pare ca “mareler” nostru lider este perceput in pedele, ca importanta ca si judetul pe care il pastoreste cu atata dibacie!