Thursday , April 18 2024

Inspectoratele de Politie, Jandarmi si Politie de Frontiera vor fi reorganizate pana la sfarsitul lunii

prefectul Sorin Popescu sus]ine ca disponibiliz\rile de personal în cazul acestor inspectorate nu pot fi catalogate ca fiind „o certitudine”, a[a cum se va înt=mpla însa la Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]a n în schimb, liderii sindicatelor din din Poli]ie [i de la Poli]ia de Frontiera nu exclud varianta concedierilor „La nivelul Ministerului este un deficit de 8.000 de posturi de poli]i[ti [i poli]i[ti de frontier\. C=nd s-au purtat discu]ii cu privire la eventualele reduceri de personal, oficialii de la Bucure[ti au spus c\, de fapt, media din Rom=nia ar fi cu 26% peste cea din Uniunea European\, însa aici au inclus [i pe angaja]ii de la inspectoratele de jandarmi [i cele pentru situa]ii de urgen]\”, a declarat liderul sindical al poli]i[tilor de frontiera suceveni, Florin R\d\cin\
Inspectoratele jude]ene de Jandarmi, Poli]ie de frontiera [i de Poli]ie urmeaza a fi reorganizate p=na la finele lunii septembrie. Sindicatele poli]i[tilor [i ale poli]i[tilor de frontiera trag speran]e ca nu se vor face [i disponibiliz\ri de personal odata cu aceasta reorganizare, însa liderii acestor sindicate sunt oarecum sceptici [i acuza lipsa de transparen]a în ce prive[te dialogul pe tema reorganiz\rii. În data de 6 septembrie vor avea loc adun\ri generale ale birourilor teritoriale ale sindicatelor de la Poli]ie [i Poli]ia de Frontier\.
Prefectul Sorin Popescu
Cei mai pu]in implica]i în aceasta disputa cu Ministerul de Interne sunt jandarmii, dar nu pentru ca nu ar dori sa î[i apere drepturile, ci pentru ca ei nu au voie sa î[i faca sindicate, fiind militari [i nu func]ionari publici cu statut special a[a cum sunt poli]i[tii [i poli]i[tii de frontier\. „În prima etapa am fost informa]i despre o reorganizare a aparatului central la nivel de Minister, ce ar fi trebuit sa se produca în jurul datei de 15 august, apoi o reorganizare la nivelul inspectoratelor generale care ar fi trebuit sa aiba loc p=na la data de 31 august iar a treia etapa ar fi reorganizarea p=na la finele lunii septembrie a inspectoratelor jude]ene. Noi, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean (IJJ) Suceava nu suntem cei care hot\r=m schimbarea func]iilor. Este probabila o reorganizare la nivelul IJJ, dar nu este cert ca aceasta va include [i o eventuala disponibilizare de personal”, ne-a declarat purt\torul de cuv=nt al IJJ Suceava, c\pitan Bogdan Cornaci.
Liderul sindical al poli]i[tilor suceveni, Vasile Anton, sus]ine ca reorganizarea ar trebui sa cuprinda doar o redistribuire a posturilor în sesnul men]inerii a c=t mai pu]ini poli]i[ti în birouri [i trimiterea lor „în strad\”. Alte varinate cum ar fi disponibilizarea sunt respinse categoric de Vasile Anton care nu considera ca acestea ar fi oportune.
Liderul sindical al poli]i[tilor de frontiera suceveni, Florin R\d\cin\, spune ca la [edin]a din data de 6 septembrie se va discuta nu doar despre m\surile de protest cu privire la diminu\rile salariale, dar se va lua în calcul [i un plan de ac]iune în situa]ia în care se vor hot\rî disponibiliz\ri de personal. Florin R\d\cina spune ca este la curent [i cu încerc\rile conducerii Ministerului Administra]iei [i Internelor de a disponibiliza personal, dar a declarat ca din informa]iile pe care le de]ine, cei de la Sindicatul Na]ional al Poli]i[tilor [i Personalului Contractual (SNPPC) nu au fost de acord sa discute nici cu privire la disponibilizarea celor care au avut abateri disciplinare. „Se încearca a se pune c\ru]a în fa]a cailor. Nu vom fi de acord pentru ca adev\ratele probleme nu sunt acestea. La nivelul Ministerului este un deficit de 8.000 de posturi de poli]i[ti [i poli]i[ti de frontier\. C=nd s-au purtat discu]ii cu privire la eventualele reduceri de personal, oficialii de la Bucure[ti au spus c\, de fapt, media din Rom=nia la mia de locuitori ar fi cu 26% peste cea din Uniunea European\. Numai ca aici au fost inclu[i [i angaja]ii de la inspectoratele de jandarmi [i cele pentru situa]ii de urgen]\. Nu cred ca vor trebui sa dea afara personal. Nu v\d cum ar putea justifica acest lucru în fa]a Uniunii Europene în condi]iile în care ne preg\tim pentru aderarea la Spa]iul Schengen”, a declarat Florin R\d\cin\.
Din punct de vedere oficial, cel care ar trebui sa de]ina cele mai multe informa]ii cu privire la aceste reorganiz\ri este prefectul de Suceava, Sorin Popescu, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului în teritoriu. Prefectul a confirmat faptul ca în cursul acestei luni sunt planificate discu]ii cu privire la reorganizarea c=t mai rapida a inspectoratelor jude]ene de jandarmi, poli]ie [i poli]ie de frontier\, precum [i a celui de situa]ii de urgen]\. Potrivit prefectului, singurul din cele patru inspectorate unde cu certitudine se vor face reduceri de posturi [i de personal odata cu reorganizarea este cel pentru situa]ii de urgen]\, peste 80 de pompieri urm=nd a fi trecu]i în rezerv\. În ce prive[te celelalte trei inspectorate, prefectul a spus ca nu are informa]ii certe cu privire la eventuale disponibiliz\ri [i se îndoie[te ca acestea vor fi aplicate, mai ales la nivelul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\, în condi]iile preg\tirii ]\rii noastre pentru aderarea la Spa]iul Schenghen. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …

No comments

  1. sa dea afara si de la pompieri si de la jandarmi si de la politie si primairii si terzorerii si prefecturi, pt ca peste tot sun angajati pe pile.

  2. e bine sa mai dea afara si din jandarmi…mai ales din cei din paza si cei angajati direct din civilie…sa fim sinceri sunt cam multi!

  3. Lovesc in cei care nu se pot apara si care ii fac cel mai constiincios datoria:POMPIERII!