Tuesday , October 4 2022

Insolventele verii

 
 
 
~n intervalul 20.06.2012 – 24.08.2012, pe parcursul vacan]ei instan]elor de judecat\, un num\r de 108 cereri au fost depuse la Tribunalul Suceava privind deschiderea procedurilor de insolven]\ la firme din jude]. Acestea se adaug\ la cele peste 500 de dosare de insolven]\ deja aflate pe rolul instan]ei sucevene, deschise de la `nceputul acestui an. Prezent\m mai jos lista firmelor `mpotriva c\rora s-a solicitat de c\tre creditori deschiderea insolven]ei `n aceast\ var\. Este vorba despre SC INTERAGRO SRL, SC HARCO-PLUS SRL, SC REVOREX SRL, SC VYONY SERVICE SRL, SC GYPAETUS SRL, SC FORLEMN TRANS SRL, SC C & MEDIA SRL, SC CLAUDIU & CONSTANTIN IMPEX SRL, SC SONEL VASIPOP FOREST SRL, SC MAYROTIN SRL, SC VALAZROM SRL, SC EXPERT SOFT CENTER SRL, SC GAMA ALCOVIN SRL, SC EVRYTHING SRL, SC PROFIL METAL SRL, SC EMITRANS COMPANY SRL, SC CHILIA SRL, SC GOLDEN MOON LIGHT SRL, SC EXTENSIO SRL, SC DANCRED SRL, SC MISAT SRL, SC ANICE STAR SRL, SC {ANRUN SRL, SC SISTEM DESIGN SRL, SC RAMFELD SRL, SC VIODEM SRL, SC REDOVI IMPORT EXPORT SRL, SC BUCOVINA GARANT SRL, SC CONSTRUCT R~PAN SRL, SC EVENMAR TRANS SRL, SC MAIL SRL, SC IRINN & MI SRL, SC CAMODORA SRL, SC NOVA MIRASCO SRL, SC COSTLY LORY SRL, SC EDILICA SRL, SC FLEISCH MANNSCHAFT SRL, SC AMEMOB SRL, SC GEOCONNECT SRL, SC BEST OFFER SRL, SC BUCOVINA WOOD SRL, SC AMERICAN HOUSE GROUP SRL, SC CON – CONSTRUCT SRL, SC ALLCAS M & C CONSTRUCT SRL, SC VIZOSO SRL, SC DISTRITEX SRL, SC DULCIURI FINE SRL, SC ELGEDOR SRL, SC ALFACONS SA C~MPULUNG MOLDOVENESC, SC LACTALPINA SRL, SC TERMODOL SRL, SC LACON SRL, SC CONSTRUCT FORAJ SRL, SC LEMOB SRL, SC SIMSOR SRL, SC LAMODA EXIMP SRL, SC UNIDESIGN SRL, SC TRANS ENA LUCIANO SRL, SC SAMINA GROUP SRL, SC STAYLNIKOS SRL, SC PERLA COMO SRL, SC CRIMADO SRL, SC NICUCOST SRL, SC COMPACT TELEINVEST SA, SC VICTORIA METALE SRL, SC MONADI SRL, SC MARUNY SRL, SC TIM – ELA PROD COM SRL, SC LOT PRON SRL, SC HERALDICA EXIM SRL, SC SILI FOREST SRL, SC DRAVIS SRL, SC SINAPS SRL, SC B|D|R|U SRL, SC SIHASTRU SRL, SC BEAUTY CUPIDON SRL, SC PROMO}IA COM SRL, SC SERVICII M & V SRL, SC GOLD LINES SRL, SC EUROSON ELECTRONICS SRL, SC WINNERS SRL, SC EURONICS SYSTEM SRL, SC CONTRANSCOM SRL, SC MARPET SRL, SC CALIMANI MOUNTAIN RANGER SRL, SC RUSSALY TRANS SRL, SC OLEANDRU SRL, SC GALACTIC BLUE SRL, SC LIMARDO SRL, SC ACANTA FOREST SRL, SC TEHNOPROMETAL SRL, SC ILISERV SHOES SRL, I.F. ADRIE D. LUTA, SC VALAZROM SRL, SC TRANS SCUTAREANU SRL, SC PREST – SERV – COM SRL, SC RALUCA SERV COM SRL, SC MERIANTIX SRL, SC COBELLI PROD COM SRL, SC MEGAVAL COM SRL. Al\turi de acestea au fost `nregistrate cereri de deschidere procedurii insolven]ei pe numele unor firme care au o mai important\ notorietate, `n unele cazuri Tribunalul `nregistr=nd astfel de dosare [i `n perioada anterioar\. Astfel pe numele SC CONSIR SA SIRET au mai fost depuse pe l=ng\ cererile depuse anterior la sec]ia civil\ a Tribunalului Suceava, alte dou\ solicit\ri. Pentru SC STAR MOD SA s-au mai depus de asemenea dou\ cereri de pornire a insolven]ei, iar pentru SC VALCOVIN SRL au fost depuse trei cereri de deschidere a procedurii insolven]ei.~n primele [ase luni ale anului, Sec]ia Civil\ a Tribunalulului Suceava a `nregistrat  500, de cereri de deschidere a procedurii insolven]ei. Cel pu]in trei firme din aceast\ list\ [i-au c=[tigat un renume `n mediul de afaceri sucevean `n perioada anterioar\. Societatea de construc]ii CONSIR Siret, GEOMOLD SA dar [i SUPERMAG IMPERIAL
 
N evolu]ie cresc\toare a num\rului dosarelor de insolven]\ depuse la Tribunal, de la un an la altul
 
Dac\ ritmul de depunere al solicit\rilor de insolven]\ se va men]ine constant pe parcursul acestui an s-ar putea constata la sf=r[itul lui 2012 o dep\[ire istoric\ a num\rului de dosare de insoven]\ – s-ar ajunge la 1200, `n condi]iile `n care anul trecut judec\torii au avut de rezolvat pu]in peste 600 de astfel de dosare iar `n anii care au trecut, acestea au fost [i mai pu]ine. Astfel, conform unor statistici anterioare, `n primii doi ani de criz\, anii 2009 [i 2010, doar 1000 de firme au intrat  `n procedura insolven]ei sau `n faliment.  ~n anul 2010 au fost `nregistrate la Tribunalul Suceava un num\r de 408 dosare care au avut ca obiect procedura insolven]ei. Cu mai mult de 200 mai pu]ine dec=t `n anul precedent, c=nd au fost `nregistrate 621 asemenea solicit\ri. Cifra `n descre[tere `ntre 2009 [i 2010 nu a reprezentant `ns\ un indicator pozitiv, descre[terea num\rului de cereri de insolven]\ rezult=nd atunci din diminuarea num\rul agen]ilor economici care s-au `nc\p\]=nat s\ func]ioneze, `n condi]iile `n care peste 5600 dintre ace[tia [i-au `nchis por]ile pur [i simplu, `n anul 2010, f\r\ a mai ajunge `n situa]ia delicat\ pe care o presupune procedura de insolven]\ – faliment. ~n anul imediat urm\tor – 2011, num\rul societ\]ilor pentru care s-a cerut declan[area procedurii insolven]ei a crescut din nou la peste 600 ( din cele r\mase `n func]iune, dup\ desfiin]area celor 5600 de firme `n 2010) iar anul 2012,  se prefigureaz\ o cre[tere major\ a num\rului societ\]ilor comerciale aflate `n incapacitate de plat\ pentru care se cere insolven]a sau chiar falimentul.(Neculai RO{CA)
 

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …