Wednesday , April 17 2024

Insolventa ceruta de Vama la DIANA STAR pentru neplata taxelor vamale la importul de automobile

N firma sucevean\ a introdus `n ]ar\, `ncep=nd cu 2001, 21 de ma[ini declar=ndu-le ca fiind preluate `n leasing n `n realitate, ele au fost pl\tite integral la furnizorul german n DIANA STAR ar trebui s\ restituie statului circa 500.000 de lei, reprezent=nd taxe vamale, TVA, accize [i accesorii ale acestora
Direc]ia Regional\ pentru Accize [i Opera]iuni Vamale Ia[i a cerut la Tribunalul Suceava declan[area procedurilor de faliment la firma DIANA STAR, care are sediul social pe strada Petru Rare[, nr. 88, pentru o datorie fa]\ de bugetul de stat `nsum=nd 529.093 lei, reprezent=nd taxe vamale, accesorii vamale, TVA, comision, accize, accesorii accize. Vame[ii au constatat c\, `n perioada 13.08.2001 – 16.01.2006, SC DIANA STAR SRL Suceava a derulat, prin Biroul Vamal Suceava, un num\r de 21 de opera]iuni vamale de import temporar de autoturisme [i mijloace de transport de la firma ANDREAS TRANSPORTE OHG din Germania. Este vorba despre autotractoare MAN, autoturisme Opel, Volkswagen, de diferite tipuri, autoturisme Peugeot, remorci [i semiremorci de diferite m\rci.
Firma sucevean\ a beneficiat de opera]iunile de import, de facilit\]i vamale de import, conform legisla]iei privind opera]iunile de leasing. Ulterior, s-a descoperit de c\tre Direc]ia de Supravegheri Accize [i Opera]iuni vamale din cadrul Autorit\]ii Na]ionale a V\milor c\ tranzac]iile derulate `ntre firma german\ amintit\ [i DIANA STAR au fost, `n fapt, tranzac]ii de cump\rare, [i nu contracte de leasing.
“~n acest fel, societatea DIANA STAR a beneficiat `n mod eronat de facilit\]i vamale privind opera]iunile de leasing [i societ\]i de leasing, conform OG 51/1997 republicat\, drept pentru care se impune recalcularea drepturilor vamale ca fiind opera]iuni vamale de import definitiv”, se arat\ `n cererea adresat\ Tribunalului Suceava de structura vamal\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

18 percheziții la Hânțești și Vârfu Câmpului, într-un dosar de braconaj piscicol

Poliţiştii din Botoşani efectuează, miercuri dimineaţă, 18 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, …