Saturday , April 20 2024

Inscrierile la USV – un esec “top-secret”

N motivul pentru care conducerea USV a decis s\ nu mai publice situa]ia zilnic\ a `nscrierilor pe site-ul propriu `l reprezint\ num\rul foarte mic al candida]ilor care [i-au depus dosarele `n aceast\ s\pt\m=n\ destinat\ `nscrierii pentru admiterea de toamn\, lucru confirmat de prorectorul USV, Sanda Maria Ardeleanu n azi au loc probele de concurs pentru candida]ii care s-au `nscris la facult\]ile de Educa]ie Fizic\ [i Sport [i {tiin]e ale Educa]iei, iar `nmatricul\rile se vor face `ntre 20 [i 24 septembrie
Ieri a fost ultima zi `n care s-au f\cut `nscrieri pentru admiterea la Universitatea “{tefan cel Mare” (USV) Suceava, aceast\ etap\ finaliz=ndu-se `n secret, la fel ca toat\ perioada destinat\ depunerii dosarelor de c\tre candida]i. Motivul pentru care conducerea USV a decis s\ nu mai publice situa]ia zilnic\ a `nscrierilor pe site-ul propriu `l reprezint\ num\rul foarte mic al candida]ilor la admiterea de toamn\, lucru confirmat de prorectorul USV, Sanda Maria Ardeleanu chiar dup\ prima zi de `nscrieri. Aceasta a spus c\ nu au fost publicate pe site niciun fel de informa]ii cu privire la `nscrieri pentru c\ au fost foarte pu]ini candida]i `nc\ din prima zi. De asemenea, conducerea USV a interzis reprezentan]ilor celor nou\ facult\]i s\ ofere orice fel de date legate de num\rul candida]ilor `nscri[i zilnic.
Amintim c\ `n urma primelor dou\ zile de `nscrieri la Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\, cea care a fost ani la r=ndul prima `n preferin]ele candida]ilor, [i-au depus dosarele, `n total, 29 candida]i pentru studiile de licen]\ zi [i 76 pentru ID, iar pentru master s-au `nscris at=t `n sesiunea de var\, c=t [i `n primele dou\ zile din aceast\ a doua sesiune 290 candida]i. Datele ne-au fost oferite de decanul Facult\]ii, Elena Hlaciuc. La Facultatea de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii, dup\ trei zile de `nscrieri, erau 21 `nscri[i pentru studiile de licen]\ [i 18 pentru master.
Azi au loc probele de concurs pentru candida]ii care s-au `nscris la facult\]ile de Educa]ie Fizic\ [i Sport [i {tiin]e ale Educa]iei, iar `nmatricul\rile se vor face `ntre 20 [i 24 septembrie. Pentru candida]ii care au participat la aceast\ a doua sesiune de admitere, USV a pus la dispozi]ie 1.487 locuri vacante pentru studii de licen]\, dintre care 78 f\r\ tax\, [ase pentru romi, 964 cu tax\ – toate la `nv\]\m=nt de zi – [i 439 locuri la ID. Pentru masterat au fost scoase la concurs 580 locuri bugetate, la fel ca [i anul trecut, [i alte 1.621 locuri cu tax\. Toate cele nou\ facult\]i ale USV au r\mas `n urma primei sesiuni de admitere cu zeci, respectiv sute de locuri neocupate. (Oana PAULIUC)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …

No comments

  1. Imi place chestia cu “Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, cea care a fost ani la randul prima în preferintele candidatilor”. Inca este, stimabililor. Ca urmare, judetul Suceava va fi cunoscut, mai nou, ca judetul cu cei mai multi economisti pe metrul patrat, fata de judetul cu cele mai multe paduri. Unde ajung cei peste 1000 de economisti “scosi” anual la Suceava, ca in judetul asta nu misca mai nimic. Sau astia nu sunt din judetul nostru…

  2. Dna Ardeleanu este o adevarata luptatoare pentru USV. A facut enorm pentru Litere dar si pentru alte Facultati din USV. Eu sunt cadru didactic in USV si o felicit pe dna prof. Ardeleanu pentru tot si o rog sa nu sa nu sufere din cauza limbajului unora care este mereu abject. Nu mor caii cand vor cainii!

  3. Din cate stiu eu cucoana asta se auto-suspendase din functie, dar bag de seama ca-i place in continuare sa stea lipita pe ziar mai ceva ca mustele pe balegar ! Mai stie oare sa faca si altceva in afara sa rada mereu prosteste?