Tuesday , December 5 2023

Informaticienii de la “Spiru” au dovedit ca nu sunt total dependenti de calculator

N Balul Bobocilor 2010 organizat vineri sear\ de Colegiul Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret” a fost unul dintre cele mai reu[ite ac]iuni de acest fel, din aceast\ toamn\ n Miss Boboc Spiru Haret 2010 a fost aleasc\ Denisa D\sc\lescu, iar titlul de Mister Boboc i-a revenit lui Cosmin Croitoru

Balul Bobocilor 2010, desf\[urat la Casa Culturii de Colegiul Na]ional de Informatic\ „Spiru Haret” vineri sear\, a fost unul dintre cele mai reu[ite spectacole pe care liceele sucevene le-au organizat `n sesiunea de toamn\ din acest an.
Locurile din principala sal\ de spectacole a Casei de Cultur\ s-au umplut foarte rapid iar culoarele de acces `n sal\ au fost de asemenea pline de sutele de elevi, p\rin]i, prieteni  [i nu numai, care au ]inut s\ fie al\turi de candida]ii pentru titlul de miss [i mister Spiru Haret, `n acest an.
De la un an la altul, balurile bobocilor de la liceele din Suceava devin tot mai sofisticate. Sunt prilejuri pentru elevii din clasele superioare s\ `[i etaleze talentele dramatice, muzicale [i de entertainment iar pentru boboci s\ `[i arate calit\]ile pe care le au, scopul fiind acela de a deveni miss sau mister boboc pentru un an, al unit\]ii de `nv\]\m=nt care organizeaz\ astfel de concursuri. Pe de alt\ parte, publicul, format `n mare majoritate din colegi din liceu sau de la alte unit\]i liceale din Suceava sunt recompensa]i cu spectacole mai mult sau mai pu]in inspirate, regizate  [i interpretate de cei din clasele superioare iar ca invita]i, func]ie de puterea financiar\ a organizatorilor, vin interpre]i cunoscu]i din peisajul muzical contemporan, agrea]i de tinerii liceeni.
La Balul Bobocilor – Spiru Haret a c=ntat interpretul Alex Velea cu trupa sa, care mai bine de un ceas a `ncins sala arhiplin\.
Trebuie men]iona]i [i invita]ii locali – trupa de dans Black&White, trupele  ADN [i Aura Neagr\, care au `ncercat s\ transpun\ publicul `ntr-o atmosfer\ mai sofisticat\, interpret=nd piese rock inspirate sau preluate din repertoriul Phoenix. A fost de remarcat entuziasmul s\lii la interpret\rile de muzic\ popular\ a Bianc\i Sb=rcea, semn c\ folclorul nu este un capitol pierdut `n educa]ia muzical\ a tinerilor de la Colegiul Na]ional de Informatic\ Spiru Haret.

N  Show excelent realizat de elevii de la “Spiru Haret”
Cele mai savuroase [i aplaudate la unison momente ale spectacolului au fost `ns\ cele muncite [i prezentate chiar de c\tre elevii colegiului. Satisfac]ia c\ are `n [coal\ elevi cu multiple talente nu [i-a ascuns-o nicio clip\ directorul institu]iei de `nv\]\m=nt, Virginel Iordache, care la r=ndul s\u s-a implicat suflete[te dar [i material `n buna organizare a spectacolului de vineri sear\.
Merit\ astfel remarcate presta]iile elevilor din clasele a XI- a [i a XII-a, care au st=rnit hohote de r=s [i aplauze pentru scenete precum „Tocilarul S\lbatic”, toate actele acestei suite fiind scrise de Alexandru Timofte, autor [i actor deopotriv\ care, dac\ nu va reu[i `n domeniul informatic ar putea avea un loc asigurat show – biz. Al\turi de el, Dan Murariu, dar [i Bogdan Reziuc, Miruna Abutn\ri]i, Daniel Ursaciuc, Alexandra Roman, Marius Hurjui care a interpretat excelent rolul {tefan B\nica Junior `nr-una din scenetele puse `n scen\. Al\turi de ace[tia s-au remarcat Andra Beghean, R\zvan Guzu, Ana – Maria Potoroac\,. Dup\ „Tocilarul s\lbatic” a st=rnit hohote de r=s sceneta „La gagici” av=ndu-l ca principal interpret de asemenea pe Alexandru Timofte, care a evoluat al\turi de Bogdan Holca, C\t\lina Tanas\, Andra Beghean [i Alexandru Sandu. Pornit s\ se `nsoare, „tocilarul” Alexandru Timifte a f\cut apoi parad\ de talent `ntr-o alt\ scenet\, care a avut ca protagoni[ti, al\turi de el, pe R\zvan Guzu, Raluca Bilaus, Claudia Ciobanu. Calit\]ile de actori ale elevilor de la Spiru Haret au fost scoase `n eviden]\ [i `n sceneta „Divor] din dragoste”, scris\ de Dan Murariu, unde au convins, al\turi de autor, C\t\lina Tanas\, Lauren]iu Tabarcea, Alexandru Timofte [i Bogdan Holca. Dansul fetelor de la C\p=lna, `ntr-o interpretare original\ a elevilor de la Spiru  a avut o coregrafie asigurat\ de Arabela Maximese. Iar „Tr\sni]ii din Spiru” – Alexandra Tincanu, M\d\lina Ionescu. Ionu] Radu, Alexandru Foc[\neanu, Andra Beghean, Andreea, Alina, Vlad Parasciuc, Vlad Piersic, Dumitru [i Arabela dar [i Dan F\g\r\[anu au completat spectacolul, care nu putea fi `ncununat de succes dac\ nu exista [i un Gigi Becali, interpretat de Ionu] Radu
A existat [i un Capatos Show, av=ndu-i ca protagoni[ti pe Adrian Barb\ – Capatos, Radu Ionu] – Botezatu, Alexandra Tincanu, Alexandra Roman, M\d\lina Ionescu.
Un dans popular la care au participat mai to]i participan]ii la spectacol a fost de asemenea un punct de reper important al spectacolului de vineri sear\.
N  Denisa D\sc\lescu [i Cosmin Croitoru, Miss [i Mister Boboc 2010, la Colegiul Na]ional de Informatic\ Spiru Haret
Spre deosebire de alte ac]iuni de acela[i gen din aceast\ toamn\, la Balul Bobocilor de la Colegiul Na]ional de Informatic\ Spiru Haret, juriul chiar a avut un cuv=nt de spus iar atunci c=nd numele c=[tig\torilor probelor `n urma c\rora s-a hot\r=t cine va purta, vreme de un an, titlul de miss [i nmister Boboc Spiru Haret, bucurie a fost [i pentru membrii acestei „instan]e” c=nd decizia lor a fost `n consonan]\ cu cea a publicului.
Ceu 20 de candida]i, zece fete [i zece b\ie]i au trebuit s\ treac\ prin trei probe grele, denumite „Informatician caut nevast\!”, „Dansez pentru mine! – dans ţig\nesc” [i „Proba de sear\ – defilare [i vals”. Pentru c\ nu puteau fi acordate mai multe locuri `nt=i, a trebuit s\ fie f\cut un clasament.  Miss Boboc Spiru Haret 2010 a fost aleas\ Denisa D\sc\lescu iar Mister Boboc, Cosmin Croitoru. Titlul de Miss Dans a fost adjudecat de Tatiana Cirimpei iar cel de Mister Dans, de Adrian Bindiu. Ioana Cosovanu a fost Miss Popularitate iar Mister Popularitate a fost ales Raul R\dulescu. „Tu[iRom=nia”, `n calitate de organizator al balului, a acordat de asemenea distinc]ii participan]ilor la Balul Bobocilor Spiru Haret 2010. Ana – Maria Motrescu [i Alexandru Burcea au primit din partea TusiRom=nia.Ro, premii speciale.
Directorul Colegiului Na]ional de Informatic\ Spiru Haret, Virginel Iordache a fost cel care a `nm=nat participan]ilor la concurs diplomele [i premiile din partea organizatorilor. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …