Wednesday , December 7 2022

Indivizii care au sechestrat si obligat o minora de 15 ani sa se prostitueze au primit `n total 45 de ani de inchisoare

Judec\torii Tribunalului din Suceava i-au condamnat pe Cezar B\l\cian, Lucian Popovici, Marius Pichiu, Doina Cozmenciuc [i Florin Evule], `n total, la 45 de ani de `nchisoare pentru mai multe infrac]iuni n ace[tia au fost condamna]i pentru infrac]iunile de „trafic de minori”, „pornografie infantil\ prin sisteme informatice”, „viol” [i „complicitate la viol” n ace[tia trebuie s\-i achite minorei de 15 ani daune morale `n valoare total\ de 24.000 de lei, iar statului suma de 9.100 de lei n cei cinci au ajuns dup\ gratii dup\ ce `n vara anului 2011 au sechestrat o t=n\r\ `n v=rst\ de 15 ani [i au obligat-o s\ se prostitueze `n folosul lor n tot atunci Doina Cozmenciuc a for]at-o pe minor\ s\ `ntre]in\ rela]ii sexuale orale cu ea

Magistra]ii Tribunalului din Suceava au decis s\-i condamne pe Cezar Andrei B\l\cian, de 27 ani, din Suceava, Lucian Popovici, de 30 ani, din R\d\u]i, Marius – Cecilius Pichiu, de 31 ani, din R\d\u]i, Doina Mihaela Cozmenciuc, de 30 ani, din R\d\u]i [i Florin Evule], de 25 ani, tot r\d\u]ean, pentru s\v=r[irea infrac]iunii de „trafic de minori”.
Astfel, inculpatul Cezar Andrei B\l\cian, `n prezent aflat `n stare de arest preventiv `n Penitenciarul Boto[ani, a fost condamnat la 10 ani de `nchisoare sub aspectul comiterii infrac]iunii de „trafic de minori”, trei ani de `nchisoare sub aspectul infrac]iunii de „pornografie infantil\ prin sisteme informatice” [i cinci ani de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunii de „complicitate la viol”. I-au fost contopite cele trei pedepse `n final primind pedeapsa cea mai grea de 10 ani de `nchisoare.
Inculpatul Lucian Popovici, `n prezent aflat `n stare de arest preventiv `n Penitenciarul Botopani, a fost condamnat la 10 ani de `nchisoare pentru comiterea infrac]iunii de „trafic de minori”, trei ani de `nchisoare sub aspectul s\v=r[rii infrac]iunii de „pornografie infantil\ prin sisteme informatice” [i cinci ani de `nchisoare pentru „complicitate la viol”. Lucian Popovici va trebui s\ isp\[easc\ pedeapsa cea mai grea, cea de 10 ani de `nchisoare. Judec\torii suceveni l-au condamnat pe Marius – Cecilius Pichiu, `n prezent aflat `n stare de arest preventiv `n Penitenciarul Boto[ani, la 10 ani de `nchisoare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de „trafic de minori” [i cinci ani de `nchisoare sub aspectul comiterii infrac]iunii de „complicitate la viol”. Cele doi pedepse au fost contopite, astfel c\ Pichiu urmeaz\ s\ execute cea mai mare dintre pedepse, concret 10 ani de `nchisoare. Inculpata Doina Mihaela Cozmenciuc, `n prezent aflat\ `n stare de arest preventiv `n Penitenciarul Boto[ani, a fost achitat\ pentru infrac]iunea de „pornografie infantil\ prin sisteme informatice”, `ns\ a fost condamnat\ la cinci ani de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunii de „viol”. Inculpatul Florin Evule] a primit [i el 10 ani de `nchisoare sub aspectul comiterii infrac]iunii de „trafic de minori”.
Pe l=ng\ aceste pedepse, inculpa]ii Cezar Andrei B\l\cian, Marius – Cecilius Pichiu [i Florin Evule] sunt obliga]i la plata a c=te 3.000 de lei c\tre partea v\t\mat\ Anamaria G., cu titlu de draune morale pentru infrac]iunea de trafic de minori, tot Cezar Andrei B\l\cian trebuie s\ pl\teasc\ daune morale victimei, `n valoare de 2.000 de lei pentru infrac]iunea de „pornografie infantil\ prin sisteme informatice”. Inculpa]ii Cezar Andrei B\l\cian, Marius – Cecilius Pichiu [i Doina Mihalea Cozmenciuc trebuie s\ achite suma de 6.000 de lei cu titlu de daune morale pentru infrac]iunea de „complicitate la viol”, respectiv viol. Inculpatul Lucian Popovici a achitat p\r]ii v\t\mate, Anamaria G., suma de 7.000 de lei cu titlu de daune morale. Inculpa]ii sunt obliga]i la plata cheltuielilor judiciare c\tre stat astfel: Cezar Andrei B\l\cian – 1.500 de lei, Lucian Popovici – 900 de lei, Marius – Cecilius Pichiu – 1.600 de lei, Doina Mihaela Cozmenciuc – 1.200 de lei [i Florin Evule] – 600 de lei. Cei implica]i `n acet dosar au termen de apel 10 zile de la pronun]are.
Amintim c\ `n data de 15 august 2011, Cezar Andrei B\l\cian, Lucian Popovici [i Marius – Cecilius Pichiu au acostat o minor\ `n v=rst\ de 15 ani ce tomai fugise de acas\ [i c\reia i-au propus s\ `i `nso]easc\. Pentru c\ fata a refuzat, aceasta a fost luat\ cu for]a a doua zi, din zona Parcului Central din R\d\u]i. A fost dus\ `ntr-un apartament de pe raza municipiului, a fost sechestrat\ [i obligat\ s\ practice prostitu]ia `n folosul lor pentru o perioad\ de patru zile. Pe data de 19 august, `n locuin]a respectiv\ a venit [i Doina Mihaela Cozmenciuc, `n apartament urm=nd scene greu de descris prin cuvinte. Prin amenin]are cu acte de violen]\, femeia de 30 de ani a obligat-o pe minor\ s\ `ntre]in\ rela]ii sexuale orale cu ea. ~n tot acest timp, Lucian Popovici a `nregistrat un material pornografic video pe care l-a distribuit c\tre Cezar Andrei B\l\cian care la data de 9 octombrie 2011 l-a postat pe site-ul www.youtube.com. (Constantin ZUZEAC)
 

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …