Wednesday , November 30 2022

Inchisoare pe viata pentru ucigasii lui Ciompy

S\pt\m=na trecut\, Curtea Criminal\ Central\ din Londra a pronun]at condamn\rile `mpotriva celor care au pus la cale [i au executat planul de asasinare a suceveanului de 29 de ani, [ef al body-guarzilor de la Mayfair Club n Bogdan Gabriel P\dure] a fost ucis la comanda lui Eroll Jeffrey, de 29 de ani, jignit c\ `nainte cu trei s\pt\m=ni de crim\ i s-a interzis de c\tre P\dure] intrarea `n club, fiind pus pe fug\ al\turi de al]i nou\ indivizi n cel care a ap\sat pe tr\gaci a fost un t=n\r de 19 ani, de culoare, care a urm\rit ma[ina `n care se afla P\dure] cu o motociclet\ [i l-a ucis lovindu-l cu trei gloan]e – dou\ `n cap [i unul `n g=t, `n ziua de 27 noiembrie 2010

Patru londonezi, dintre care trei de culoare, sunt autorii asasinatului petrecut `n toamna anului 2010 a c\rui victim\ a fost Bogdan Gabriel P\dure], de 29 de ani, suceveanul cunoscut acas\ sub porecla de Ciompy, iar `n Londra sub cea de Tony. Englezul alb a fost cel care a pus la cale crima, iar cei de culoare au executat-o.
Miercuri, s\pt\m=na trecut\, Old Bailey, cum este denumit\ Curtea Criminal\ Central\ din Londra `n jargonul englez, a pronun]at pedepse de `nchisoare pe via]\ pe numele celor care au pus la cale [i au dus la `ndeplinire execu]ia lui Bogdan Gabriel P\dure], petrecut\ `n luna noiembrie a anului 2010, pe c=nd suceveanul se `ntorcea de la munc\.
Judec\torii din Londra au mai stabilit c\ instigatorul actului criminal este Errol Jeffrey, de 29 de ani iar acesta nu va putea fi pus `n libertate `n mod condi]ionat `nainte de isp\[irea a 35 de ani de pu[c\rie. Danny Dixon, de 30 de ani, va trebui s\ stea cel pu]in 32 de ani la `nchisoare, iar Cristopher N’Jie [i John Otugade, am=ndoi `n v=rst\ de 25 de ani, vor avea de executat cel pu]in 25 de ani de `nchisoare p=n\ c=nd se va pune `n discu]ie eliberarea lor condi]ionat\.

Ucigasii lui Ciompy: John Otugade (stanga sus) - cel care l-a executat pe Paduret, Errol Jeffrey (dreapta sus) - cel care a comandat crima, Cristopher N’Jie (stanga jos) si Danny Dixon (dreapta jos). Foto: www.bbc.co.uk
De men]ionat c\ cel care a ap\sat pe tr\gaciul pistolului din care mai multe gloan]e au fost desc\rcate `n trupul lui Bogdan P\dure] a fost John Otugade, care dorea s\-[i construiasc\ un renume `n ga[ca din care f\cea parte `n cartierul Hackney al Londrei.
Conform bbc.co.uk., `n luna ianuarie a acestui an, `n fa]a magistra]ilor de la Curtea Criminal\ Central\ procurorul de caz Crispin Aylett a prezentat cazul a[a cum a rezultat din investiga]iile f\cute [i a cerut pedeapsa maxim\ pentru cei vinova]i.
El a ar\tat c\ Bogdan P\dure], cunoscut sub numele de Tony, [eful body-guarzilor de la clubul de noapte Mayfair, din vestul Londrei a fost `mpu[cat, dup\ ce nu a permis unui grup de tineri s\ intre `n clubul pe care `l p\zea.
Actul criminal s-a produs `n data de 27 noiembrie 2010 `n timp ce Bogdan P\dure] se `ntorcea de la serviciu [i se `ndrepta spre locuin]a sa din cartierul Piccadilly, `n ma[ina condus\ de colegul [i prietenul s\u, Constantin C=mpan. “Un act terifiant dar totodat\ obi[nuit pe str\zile Londrei”, a catalogat procurorul Aylett crima pus\ la cale [i s\v=r[it\ de tinerii londonez `mpotriva rom=nului. El a ar\tat judec\torilor modul `n care s-au derulat evenimentele: cu trei s\pt\m=ni `nainte de crim\, Bogdan P\dure], un b\rbat atletic, av=nd o `n\l]ime de [ase picioare [i jum\tate (circa doi metri, n.r.) a reu[it s\-i cotonogeasc\ [i s\-i pun\ singur pe fug\ pe nu mai pu]in de 10 tineri londonezi care f\ceau scandal [i doreau s\ intre `n clubul pe care el `l p\zea [i unde avea [i calitatea de [ef al body – guarzilor. Printre ace[tia [i Eroll Jeffrey, de 29 de ani. Acesta nu a putut uita umilin]a la care a fost supus de rom=n, povestind [i altor amici ai s\i despre incidentul de la Club. ~n timpul interogatoriilor la care au fost supu[i, Jeffrey [i prietenii lui au insistat c\ au sim]it c\ nu sunt respecta]i de c\tre body-guardul de la clubul londonez [i de aceea ar fi s\rit la b\taie, cu trei s\pt\m=ni `nainte de producerea actului criminal. Procurorul Crispin Aylett a explicat `ns\ judec\torilor c\ Bogdan Gabriel P\dure] nu [i-a f\cut dec=t treaba pentru care era pl\tit, pun=ndu-i pe fug\ pe londonezii recalcitran]i.
~n cele trei s\pt\m=ni carer au urmat incidentului de la club a fost pus\ la cale r\zbunarea. A fost g\sit asasinul, `n persoana lui John Otugade, de 19 ani, membru al unei bande din Hackney, doritor s\ se afirme `n mijlocul g\[tii din care f\cea parte. Un alt complice recrutat a fost Cristopher N’Jie, de aceea[i v=rst\, locuitor al zonei londoneze “Isle of Dogs” (insula c=inilor, n.r.). Lui Dany Dixon, de 30 de ani, i-a revenit sarcina de a-l urm\ri pe Bogdan P\dure], pentru a-i cunoa[te traseul obi[nuit, pe care l-a pus ulterior la dispozi]ie echipei uciga[e. S-a stabilit c\ `n ziua de 27 noiembrie 2010, John Otugade [i Cristopher N’Jie au urcat pe o motociclet\ condus\ de cel din urm\ [i au pornit spre drumul ce ducea de la clubul Mayfair unde Bogdan P\dure] tocmai `[i terminase treaba [i s-a urcat `n ma[ina condus\ de colegul s\u, Constantin C=mpan. Motocicleta a urm\rit automobilul p=n\ aproape de locuin]a lui P\dure], iar `n cele din urm\ Otugade, aflat `n spatele lui N’Jie pe motociclet\, a scos pistolul [i l-a `mpu[cat de mai multe ori pe body-guardul de la Mayfair.
Din [ase re]inu]i `n dosarul P\dure], cinci au fost trimi[i `n judecat\, unul fiind achitat
La autopsie au fost g\site `n corpul lui Ciompy trei gloan]e – dou\ `n cap [i unul `n g=t. ~n c=teva vorbe, Danny Dixon este cel care l-a localizat pe Bogdan P\dure], Christopher N’Jie este cel care a condus motocicleta, iar John Otugade este cel care a tras. Asasinatul a fost comandat de Errol Jeffrey. Un al cincilea participant la aceast\ ac]iune, Troy Shaw, a fost achitat.
Ancheta demarat\ imediat dup\ crim\, preluat\ de procurorul Crispin Aylett a dus `n luna iulie a anului trecut la arestarea unui num\r de [ase persoane, dup\ ce fuseser\ perchezi]ionate opt locuin]e din nordul, estul si vestul Londrei, fiind efectuate cercet\ri [i la sedii ale unor firme din Oakley Road South, Whetstone [i Forest Industrial Estate, Forest Road, Ilford. Poli]ia metropolitan\ Scotland Yard a explicat `nc\ de la `nceperea anchetei c\ ac]iunea era opera unor oameni care [tiau exact ce fac. “A fost o crim\ premeditat\ [i executat\ cu s=nge rece. P\dure] era, f\r\ `ndoial\, ]inta”, a declarat atunci inspectorul-[ef Jacqueline Sebire din partea Scotland Yard.
Bogdan Gabriel P\dure] era originar din Stulpicani `ns\ avea domiciliul `n Suceava, `n cartierul George Enescu. ~n momentul `n care [i-a pierdut via]a era plecat `n Anglia de mai bine de cinci ani. Ajunsese [eful echipei de body-guarzi de la clubul londonez, reu[ind s\ se impun\ prin nu de pu]ine ori, prin calit\]ile fizice pe care le avea, `n fa]a persoanelor cu care intra `n conflict. La o lun\ dup\ ce a fost ucis, `n a doua jum\tate a lunii decembrie, trupul ne`nsufle]it a lui Bogdan Gabriel P\duraru a fost repatriat [i `nmorm=ntat `n data de 19 decembrie 2010 `n satul natal Sl\tioara din comuna Stulpicani. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …

No comments

  1. Aceasta este povestea de succes a unui ghiolban plecat in Anglia sa se faca bodyguard. El credea ca-i ca la discoteca de la el din sat. A primit ce-a meritat, adica un glontz in scafarlie.
    Asteptam cu interes alte asemenea povestiri uluitoare, despre tzoparlani umflatzi cu steroizi si co creierul micsorat de efort..

  2. Pacat de ciompy nul cunosc dar e ok decizia justitiei k is niste bighidani ce vroiau sa se afirme

  3. bravo justitie engleze! daca era la noi luau baietii vreo 15 ani si ieseau la 10 pentru buna purtare.la ei justitia chiar e pe bune, chiar daca e vorba despre un roman si nu un englez. sory pt ciompi era un baiat de treaba.