Monday , March 4 2024

Incepand de luni, strada Ana Ipatescu va fi partial inchisa pentru efectuarea lucrarilor ISPA

N lucr\rile de modernizare la re]elele de canalizare care vor fi efectuate sunt estimate la dou\ s\pt\m=ni
Autorit\]ile locale anun]\ c\ `ncep=nd de luni, 13 septembrie, strada Ana Ip\tescu va fi `nchis\ par]ial `n vederea execut\rii unor lucr\ri care fac parte din programul de reabilitare a sistemului public de canalizare.
Strada Ana Ip\tescu, una din arterele principale ale municipiului Suceava, care face trecerea prin centrul ora[ului, va fi `nchis\ `ncep=nd de luni, 13 septembrie, pe trei tronsoane.
Lucr\rile care vor ocupa o parte din centrul municipiului au fost estimate de c\tre reprezentan]ii firmei Pfeiffer la aproximativ dou\ s\pt\m=ni.
„De[i am `ncercat ca lucr\rile pe strada Ana Ip\tescu s\ fie realizate mai devreme, p=n\ la `nceputul [colilor, deoarece `n aceast\ perioad\ se aglomereaz\ foarte tare, nu a fost posibil”, a afirmat primarul municipiului Suceava.
Lucr\rile care vor fi demarate `n mijlocul str\zii Ana Ip\tescu vin `n continuara celor efectuate `n urm\ cu c=teva luni, de c\tre firma Pfeiffer pe partea lateral\ a acestei str\zi. (Iulia GU{|)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …