Thursday , September 28 2023

Incepand cu 1 septembrie, locuitorii din Burdujeni sat vor avea apa potabila la robinete

N „Avem asigur\ri din partea firmei TMUCB [i a ACET-ului c\ de la 1 septembrie `n Burdujeni sat va func]iona serviciul de alimentare cu ap\ potabil\ [i canalizarea”, a declarat viceprimarul Viorel Seredenciuc
Viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat, ieri, c\, locuitorii din cartierul Burdujeni sat vor avea ap\ potabil\ la robinet de la 1 septembrie a.c.
La comandamentul de ieri de la Prim\ria municipiului Suceava, viceprimarul Viorel Seredenciuc a afirmat c\ firmele TMUCB [i Pfeiffer, care au executat lucr\ri de instalare a conductelor de ap\ [i canalizare, [i-au finalizat lucr\rile. Astfel c\ s-a `nceput perioada de probe, `ns\, de[i canalizarea a fost finalizat\ de ceva timp, nu s-a putut da `n func]iune p=n\ nu s-a dat drumul la ap\, a completat viceprimarul.
„Avem asigur\ri din partea firmei TMUCB [i a ACET-ului c\ de la 1 septembrie `n Burdujeni sat va func]iona serviciul de alimentare cu ap\ potabil\ [i canalizarea”, a declarat Seredenciuc. Acesta, aduc=nd vorba [i de societatea ACET, a explicat ulterior c\ „societatea ACET se va ocupa `n paralel cu probele [i cu `ntocmirea contractelor cu viitorii utilizatori de ap\ potabil\ di cartierul Burdujeni  sat”.
Seredenciuc a precizat c\ „furnizarea serviciului de alimentare cu ap\ potabil\ se va face e[alonat, `n timp. ~ncep=nd cu aceast\ s\pt\m=n\, str\zile vor primi ap\ `n ideea de a se face probele respective, nu pentru a se folosi. Iar dup\ ce probele vor fi finalizate pe toate str\zile se va putea da drumul la ap\ `n tot  Burdujeniul sat”.
Apa care va aproviziona cartierul Burdujeni sat provine din aceea[i surs\ din care este alimentat [i municipiul Suceava, respectiv sursa Berchi[e[ti. Locuitorii din Burdujeni sat nu au beneficiat niciodat\ de re]ele de ap\ potabil\ [i de canalizare. De zeci de ani, de c=nd aceast\ zon\ a fost inclus\ `n municipiul Suceava, oamenii au pl\tit taxe de ora[, dar au tr\it `n acelea[i condi]ii precum cei din multe localit\]i s\race din mediul rural. (Iulia GU{|)

Vezi si

O licitație pentru lucrările la A7 va avea loc anul viitor. Variantă optimistă: autostrada de la Pașcani la Suceava va fi gata în 2027

Primăria Municipiului Suceava a organizat, marți, de la ora 16:30, dezbaterea publică a raportului privind …