Monday , May 27 2024

Incep sa se vada lucrarile prost executate in cadrul programului ISPA

N at=t pe strada M\r\[e[ti, c=t [i la sensul giratoriu de la Cinema Modern lucr\rile realizate de firma Pfeiffer `ncep deja s\ cedeze, ap\r=nd numeroase defec]iuni care necesit\ din nou interven]ii, s\p\turi [I oprirea circula]iei
L\udat\ de autorit\]ile locale c\ st\ cel mai bine la respectarea graficului privind str\zile pe care au fost realizate lucr\ri de modernizare a re]elei de canalizare, firma Pfeiffer ajunge s\ „duc\ de nas” autorit\]ile locale, mai pu]in `ns\ pe [oferi [i pe locuitorii zonelor `n care sunt efectuate lucr\ri.
De[i primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a precizat de mai multe ori c\, fa]\ de firma TMUCB, firma Pfeiffer st\ mai bine cu lucr\rile efectuate, rezultatele muncii lor `ncep=nd s\ apar\.
Dup\ ce strada M\r\[e[ti a fost `nchis\ timp o lun\ de zile pentru a putea fi efectuate lucr\ri la re]eaua de canalizare din cadrul proiectului ISPA, la c=teva zile dup\ reluarea traficului au [i `nceput s\ apar\ problemele.
Explica]ia acestei situa]ii a fost dat\ de viceprimarul Viorel Seredenciuc: „Probabil c\ este o ]eav\ de ap\ mai veche prin apropiere, care prezint\ avarii sau p=nza freatic\ este ridicat\, asta ar fi explica]ia pentru gradul de umiditate a[a de mare a p\m=ntului de pe aceast\ strad\, deoarece conducta de ap\ de pe aceast\ strad\ a fost recent schimbat\ [i nu se poate ca s\ prezinte probleme”.
Concret `ns\, aceste explic\]ii pur tehnice nu-i `nc\lzesc `n niciun fel pe cet\]enii care s-au s\turat de haosul provocat de aceste lucr\ri, de aglomera]ie [i de praf. P=n\ acum, ace[tia au resim]it numai efecte adverse ale proiectului de o valoare enorm\.
Astfel de probleme de reluare a lucr\rilor au ap\rut [i la sensul giratoriu de la Cinema Modern, care, dup\ ce `n nenum\rate serii a fost `nchis [i iar deschis, este st\p=nit din nou de reprezentan]ii firmei Pfeiffer, care tot me[te[ug\resc de zori, pe ni[te suprafe]e s\pate de cinci-[ase metri, la ad=ncimi destul de mari. Asta dup\ ce viceprimarul Viorel Seredenciuc a spus acum dou\ s\pt\m=ni c\ lucr\rile care trebuie realizate `n fa]a Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare” de c\tre TMUCB vor fi terminate `ntr-o s\pt\m=n\, iar sensul giratoriu nu va fi afectat deloc, dup\ care va fi asfaltat [i vor fi `ncheiate `n aceast\ zon\ lucr\rile ISPA.
Ieri `ns\, se putea observa c\ jum\tate din sensul giratoriu de la Cinema Modern era cu greu practicabil, nici g=nd de a fi finalizate prea cur=nd aceste lucr\ri. (Iulia GU{|)

Vezi si

FOTO – Lucian Harșovschi, detalii despre cum va arăta Aquapark-ul Sucevei. “După 9 iunie, vom reuși să facem și mai multe lucruri bune pentru acest oraș pe care îl numim acasă”

Viceprimarul Lucian Harșovschi, candidatul PNL pentru fotoliul de primar al Sucevei,  a oferit detalii despre cum va …

No comments

  1. probabil ca reteaua a fost schimbata ,dar dupa opinia “specialistilor” in demolari si distrugeri….reteaua veche a ramas in functiune…..bravo, sunteti de rasul curcilor…dar e normal daca se lucreaza cu niste nepriceputi care se pricep doar sa batjocoresca un oras intreg pe bani inca foarte ,foarte multi.Oare cand vom vedea o reactie din partea beneficiarului care sa dovedeasca cetateanului sucevean ca “cineva” le-a gospodarit banul cu folos….sigur-niciodata.