Încep lucrările de modernizare la Dispensarul Măriței

12/06/19 ora:4:47am

Valoarea lucrărilor este de 1,3 milioane de lei. In cadrul dispensarului lucrează doi medici de familie și un medic stomatolog. Clădirea va fi extinsă și dotată 

Comuna Dărmănești este într-o continuă dezvoltare, cele șase sate, Dărmănești, Măriței, Călinești Ena­che, Călinești Vasilache, Mărețeia Mică și Dănila schimbându-și înfăți­șarea în ultimii ani. Așa se face că cei aproape 6.000 de locuitori beneficiază de condiții tot mai bune de trai. Tocmai din acest motiv, administrația locală investește tot mai mult în sănătatea locuitorilor, iar un pas important este modernizarea cabinetelor medicale din comună.

Dispensarul medical uman Mă­riței este în plin proces de moder­ni­zare printr-un proiect finanțat în a doua etapă a Programului Național de Dezvoltare Rurală. “S-a semnat deja contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru acest proiect. Valoarea totală a proiectului de modernizare și renovare a dispensarului din satul Măriței este de 1,3 milioane de lei”, a explicat Dănuț Chi­doveț, primarul comunei Dărmă­nești, completând și faptul că la în­­ceputul acestei luni s-a semnat do­cu­mentația pentru începerea lu­crărilor. În cadrul acestui dispensar își des­fășoară activitatea doi medici ­gene­raliști și un medic stomatolog. Clă­direa va fi extinsă și dotată cores­punzător.

Un alt proiect importat al comunei Dărmănești este extinderea de rețea electrică. Mai precis, se lucrează la o legătură între satele Măriței și Căli­nești Enache, pentru a deservi lo­cuințele recent construite. “În ultima vreme s-a construit mult în zona Bursuci –Gruni și dorim să venim în sprijinul cetățenilor”, a declarat primarul Dănuț Chidoveț. Nici iluminatul ­pu­blic nu a fost lăsat deoparte, urmând să fie instalate lămpi de tip led.

Sediu nou de Primărie, la Dărmănești

Printre priorități, la Dărmănești figurează și construcția unui sediu nou pentru Primărie. “În acest sens am întocmit studiu de fezabilitate și proiect tehnic, iar în momentul actual căutăm sursă de finanțare. Acest proiect va fi pus în aplicare după obți­nerea finanțării și terminarea celor 11 proiecte în derulare și a celor din 2019, ce vor fi depuse la finanțare”, a completat primarul Dănuț Chidoveț. În momentul actual, Pri­măria comunei Dăr­mănești funcțio­nează în fostul sediu al Societății de Construcții Prestări Servicii, iar sediul Primăriei figurează la grădinița din satul Măriței. “Am ales o variantă, după ce am consultat trei arhitecți. Oportunitatea pentru a­ceastă nouă construcție este de a deservi cetățenii. Vom avea un ghișeu unic de taxe, impozite, registru agricol și registratură. La parterul clădirii vom amenaja o sală de festivități, dotată corespunzător, cu bucătărie, grup sanitar”, a mai adăugat Dănuț Chidoveț, primarul comunei Dăr­mănești. (Cristina RUŞTI)