Wednesday , May 22 2024

Incendiu la sediul Asociatiei Judetene de Fotbal

N izbucnit `n jurul orei 9.30, incendiul a cuprins acoperi[ul cl\dirii [i a fost provocat de un co[ de fum necorespunz\tor n pre[edintele Aurel Daicu consider\ c\ principalul vinovat de producerea incidentului este firma care s-a ocupat de modernizarea sediului, `n vara anului trecut

Panic\ la sediul Asocia]iei Jude]ene de Fotbal. Institu]ia aflat\ la intrarea pe stadionul Areni s-a confruntat, ieri diminea]\, `n jurul orei 9.30, cu un incendiu ce a cuprins acoperi[ul sediului [i care a fost provocat din c=te se pare de co[ul de fum al sobei pe gaz care asigura `nc\lzirea cl\dirii.
Anun]ate de c\tre un cet\]ean aflat prin preajm\, cele 4-5 persoane care se aflau la acel moment `n sediul AJF au alarmat la r=ndul lor pompierii, ace[tia intervenind cu un echipaj ce a stins focul `n mai pu]in de jum\tate de or\.
“Ne desf\[uram programul normal, iar la un moment dat a venit un cet\]ean de pe strad\ [i ne-a spus c\ iese un fum suspect din acoperi[ul cl\dirii. Am ie[it imediat afar\ [i ne-am dat seama c\ luase foc o parte din interiorul acoperi[ului”, a povestit pre[edintele Asocia]iei Jude]ene de Fotbal, Aurel Daicu.
Scos pe fug\ `n strad\, boss-ul fotbalului jude]ean consider\ c\ principalul vinovat de izbucnirea incendiului este firma care s-a ocupat de lucr\rile de modernizare a cl\dirii `n vara anului trecut [i care este patronat\ de omul de afaceri local Liviu B\rbosu.
“Se pare c\ incediul a pornit de la co[ul de fum al sobei, iar r\spunz\tor pentru acest lucru se face domnul Liviu B\rbosu, cel care s-a ocupat anul trecut de lucr\rile de la AJF. C=nd am montat soba i-am spus c\ burlanul respectiv nu este corespunz\tor. Era obligat prin contract s\ construiasc\ un co[ normal de fum, este raspunderea lui [i trebuie s\ vin\ s\ repare toata dauna”, a spus Aurel Daicu.
Incendiul de ieri nu a provocat pagube majore sediului AJF, singura zona afectat\ fiind acoperi[ul de tabl\ al cl\dirii, care a fost spart de c\tre pompieri `n momentul stingerii focului. Pre[edintele Aurel Daicu a precizat `ns\ c\ sediul ar putea avea totu[i de suferit din cauza apei folosite de pompieri, care s-a infiltrat `n pere]ii cl\dirii.
AJF Suceava s-a mutat `n actualul sediu `n vara lui 2008, dup\ ce `n prealabil forul fotbalului jude]ean `[i desf\[uraser\ activitatea `ntr-un spa]iu de l=nga clubul CSM Suceava, prev\zut ini]ial s\ functioneze ca sp\l\torie. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …