Tuesday , May 30 2023

Incendiu la firma Moldsilva

N cauza incendiului nu a fost stabilit\ de la bun `nceput, `ns\ pre[edintele Consiliului de Administra]ie al firmei, Mihai Aurel Steiciuc, spunea c\ nu exclude o posibil\ autoaprindere, fapt confirmat ulterior de pompieri n deocamdat\ nu a fost realizat\ o estimare clar\ a pagubelor produse la firma care se ocupa cu confec]ionarea caselor din lemn
Militarii Deta[amentului de pompieri Suceava `mpreun\ cu pompierii de la dou\ servicii private pentru situa]ii de urgen]\ au intervenit, vineri, cu trei autospeciale pentru localizarea [i stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de rumegu[ al societ\]ii comerciale Moldsilva. Firma care are ca profil de activitate prelucrarea lemnului [i-a amplasat un punct de lucru `n zona industrial\ Burdujeni, pe strada Energeticianului, `n apropiere de sta]ia de epurare a apelor uzate.
La sosirea echipajelor la locul interven]iei ardea depozitul de rumegu[, exist=nd pericolul de propagare la hala de montaj [i alte anexe din curtea societ\]ii comerciale. Incendiul a fost anun]at la 112 `n jurul orei 11.00 [i a fost stins de c\tre pompieri dup\ aproape dou\ ore, la 13.10. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) „Bucovina” al jude]ului Suceava, `n urma incendiului au ars depozitul de rumegu[, construit din lemn [i acoperit cu tabl\, pe o suprafa]\ de aproximativ 16 metri p\tra]i, circa dou\ tone rumegu[, patru ferestre din lemn [i aproximativ 10 metri p\tra]i de lambriu. De asemenea, se arat\ `n comunicatul respectiv, s-a mai degradat un bunc\r din tabl\. „Cauza incendiului este `n curs de stabilire”, preciza, ieri la amiaz\, ofi]erul de rela]ii publice al ISU, Alin G\leat\. Pompierii au salvat hala de prelucrare, usc\torul [i centrala termic\ a societ\]ii, misiunea `ncheindu-se, f\r\ incidente, la ora 13.10. Din fericire, nu au fost victime omene[ti.
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al firmei Moldsilva, Mihai Aurel Steiciuc, a precizat c\ printre obiectele care au ars `n incendiu sunt [i c=teva panouri de structuri de case de lemn. ~ntrebat fiind dac\ punctul de lucru era asigurat, Mihai Aurel Steiciuc a declarat c\ toate bunurile firmei au asigurare. El a evitat s\ fac\ vreo apreciere a pagubelor, spun=nd c\ o evaluare c=t mai exact\ va putea fi stabilit\ `n cursul zilei de s=mb\t\, cel mai probabil. De asemenea, pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC Moldsilva a evitat s\ se pronun]e clar cu privire la cauza incendiului, spun=nd doar c\, probabil, cauza este o autoaprindere, dar c\ a[teapt\ o informare oficial\ a speciali[tilor. Ulterior, la `nchiderea edi]iei, Mihai Steiciuc a spus c\ a primit un raport de la ISU Suceava `n care se confirma faptul c\ incendiul a fost cauzat de o autoaprindere a materialelor depozitate pe fondul c\ldurii excesive. „Uite c\ ast\zi (ieri – n.red.) este `n data de 13 [i a fost cea mai c\lduroas\ zi din acest an. Nu sunt deloc supersti]ios, dar iat\ c\ se `nt=mpl\”, a spus, `ncerc=nd s\ fac\ haz de necaz, Mihai Aurel Steiciuc. (Dan PRICOPE)

Vezi si

George Becali, printre sutele de creștini care și-au luat rămas bun de la protoschimonahul Iacob Bârsan

Sute de oameni au luat parte marți la slujba înmormântării protoschimonahului Iacob Bârsan, de la …