Thursday , September 29 2022

Inca unul dintre complicii lui Ghita Ignat, arestat preventiv pentru 29 de zile

Sergiu Nicolae Ceau[u a fost arestat preventiv pentru 29 de zile pentru s\v=r[irea a mai multor infrac]iuni privind comer]ul electronic n b\rbatul `n v=rst\ de 37 de ani face parte din gruparea lui Ghi]\ Ignat care a reu[it s\ efectueze mai multe retrageri frauduloase din ATM – uri, cre=nd o pagub\ de 500.000 de dolari australieni n Ceau[u zis [i Doctorul se afl\ `n Penitenciarul Boto[ani tot pentru infrac]iuni de acest gen n prima grupare a lui Ceau[u a reu[it s\ cauzeze un prejudiciu de 700.000 de euro

Ieri, la Tribunalul din Suceava a fost adus Sergiu Nicolae Ceau[u (foto), zis Doctorul, de 37 ani, din municipiul Suceava cu propunere de arestare preventi v\. Magistra]ii suceveni au decis arestarea preventiv\ a acestuia pe o perioad\ de 29 de zile pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de “constituire a unui grup infrac]ional organizat”,”complicitate la falsificarea instrumentelor de plat\ electronic\”,”complicitate la acces f\r\ drept la un sistem informatic” [i ”transmiterea ilegal\ de date informatice”. Ceau[u este unul dintre complicii lui Ghi]\ Ignat, lupt\torul de arte mar]iale sucevean care este cunoscut sub pseudonimul “Ursul Carpatin” `n dosarul de criminalitate informatic\.
Cei doi `mpreun\ cu alte [apte persoane au creat o grupare prin care au fraudulat peste 700 de carduri bancare. Ghi]\ Ignat se ocupa de montarea de dispozitive de skimming la bancomate din ora[ele de pe coasta de est a Australiei (Sidney, Melbourne etc.) în vederea ob]inerii datelor cardurilor bancare, clon\rii acestora [i retragerii frauduloase de numerar. Sergiu Nicolae Ceau[u, acesta din urm\ fiind “specialistul” în fabricarea carcaselor de plastic necesare activit\]ilor de skimming, care interac]iona [i independent de ceilal]i membri ai grup\rii investigate în prezenta cauz\ cu diverse alte persoane din toat\ ]ara având preocup\ri asem\n\toare. În perioada iunie-septembrie 2010 gruparea a retras, în mod fraudulos, aproximativ 149.000 dolari australieni pe teritoriul acestui. S-a stabilit de asemenea, c\ au fost f\cute retrageri frauduloase [i de la ATM – uri din Malaiezia [i Marea Britanie, totalizând aproximativ 16.000 dolari australieni. Prejudiciul total estimat pân\ la acest moment, este de aproximativ 500.000 dolari australieni.
Sergiu Nicolae Ceau[u se afl\ `n Penitenciarul Boto[ani pentru o alt\ infrac]iune privind comer]ul electronic. Individul de 37 de ani a creat cu alte 11 persoane o grupare care efectua tot activit\]i de skimming. Inculpa]ii, cu v=rste `ntre 29 [i 44 de ani, au ac]ionat pe teritoriile Rom=niei [i Olandei efectu=nd retrageri de numerar frauduloase din ATM-uri de pe teritoriul Republicii Dominicane. Prejudiciul creat de fosta grupare a lui Ceau[u a fost de 700.000 de euro. Activitatea acestora a fost stopat\ `n 2008 de procurorii DIICOT Bac\u care au colamorat cu ofi]erii US Secret Service, reprezentan]ii American Expres, EUROJUST [i autorit\]ile judiciare olandeze. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Absolventă a Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, premiată și felicitată de conducerea ASE București și de ministrul Educației

Absolventa Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, promoția 2022, Denisa Siminiuc, a fost premiată și felicitată …