Incă două licitații ale Primăriei Suceava au fost anulate fiindcă nu s-au prezentat ofertanți

17/08/19 ora:8:02am

Până pe 14 august nu s-a prezentat niciun ofertant pentru lucrările – scoase anul acesta pentru a doua oară la licitație – la etapa a II-a de amenajare a zonei de agrement Tătărași și nici la cele pentru grădinița de pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea. Primăria Suceava a mai avut o experiență de acest fel în primăvara acestui an când la o licitație pentru o altă grădiniță nu s-a prezentat niciun ofertant, dar la a doua licitație au venit două oferte între timp fiind selectat câștigătorul iar lucrările fiind recent demarate

Primăria Municipiului Suceava a anulat două proceduri de atribuire a unor lucrări de construcții pentru două obiective de investiții – din care unul cu finanțare europeană nerambursabilă – deoarece nu s-au prezentat ofertanți. Ambele licitații au avut ca termen limită de depunere a ofertelor ziua de 14 august, ora 15:00.

De altfel, în cazul uneia din cele două licitații de pe data de 14 august, Primăria nu era la prima încercare de atribuire a lucrărilor. Este vorba despre „Lucrări la obiectivul de investiții “Amenajare zona de agrement Tătărași-etapa II”” unde municipalitatea mai organizase, anul acesta, o licitație cu termenul final de depunere a ofertelor pe data de 10 iunie și unde nu se prezentase nimeni. Contractul implica următoarele activități: Lucrări de construcții, Amenajarea terenului – alei; Amenajări protecție mediului, aducere la starea inițială – plantări; Traseu tiroliană și escaladă; Grup sanitar; Reabilitare beci; Pistă bowling; Balustradă protecție; Rețele exterioare (cișmele); Sistem de camere video; Pavilion de lemn precum și procurare și montaj utilaje și echipamente tehnologice. Valoarea estimată atât la licitația din 10 iunie, cât și la cea din 14 august a fost de 1.459.399,00 lei fără TVA iar valoarea estimată susmenționată nu conține pe cea a cheltuielilor diverse și neprevăzute (în limita a maxim 10% din valoarea lucrărilor de construcții și montaj prevăzute în proiect, Cheltuielile pentru investiția de bază fiind estimate la 1.272.480 lei fără TVA, diferența fiind pe amenajarea terenului).

A doua licitație anulată de Primărie fiindcă în data de 14 august nu se prezentase nicio ofertă este „Lucrări pentru proiectul ”Unitatea de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava”, cod SMIS 126613”. Asta în condițiile în care municipalitatea, în încercarea de a câștiga timp, demarase procedura de atribuire înainte de semnarea efectivă a contractului de finanțare pe fonduri europene. Precizăm că semnarea era o certitudine, data semnării însă nu era foarte clar de anticipat și atunci s-a recurs la soluția legală a organizării unei licitații cu clauză suspensivă. Cu circa două săptămâni înainte de data limită a depunerii ofertelor, primarul Ion Lungu anunțase că a fost semnat și contractul de finanțare, prin urmare nu mai era niciun fel de impediment ori suspiciune legată de posibilitatea efectuării plăților. Totuși, nicio ofertă nu a fost prezentată.

Conform anunțului de participare, Primăria voia construirea unei clădiri care să asigure funcționarea unei grădinițe cu program prelungit, pentru 3 grupe de copii, dar și amenajarea spațiilor exterioare aferente. Proiectul face parte din programul unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor si va fi dimensionat pentru un număr de cca. 60 de copii în 3 grupe. Amenajările exterioare se propun a consta în: loc de joacă pentru copii, spații verzi și alei de acces pietonale și carosabile. Lucrările propuse în cadrul acestui proiect sunt lucrări de consolidare, recompartimentare și extindere a clădirii existente pe situl studiat. Se propune construirea unei clădiri cu un regim de înălțime de: Sparțial+P+E, care să asigure funcționarea unei grădinițe cu program prelungit, pentru 3 grupe de copii, dar și amenajarea spațiilor exterioare aferente. Valoarea totala estimată era de 2.826.178,98 lei fără TVA

Este posibil ca licitațiile să fie reluate și nu este exclus ca, între timp, să fie luată în considerare și varianta revizuirii indicatorilor tehnico-economici, mai ales în cazul obiectivului de investiții “Amenajare zona de agrement Tătărași-etapa II”.

Reamintim că, anul acesta, Primăria Municipiului Suceava a mai anulat o licitație referitoare la lucrările prevăzute a se face la un alt proiect cu finanțare europeană și anume „ CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN CARTIERUL BURDUJENI SAT DIN MUNICIPIUL SUCEAVA, COD SMIS 120074”. Astfel, la licitația din data de 22 aprilie nu a fost prezentată nicio ofertă valabilă iar în urma aceasta, o altă licitație a fost organizată pe 24 mai (fără a se modifica valoarea inițială de 2.093.550,20 lei fără TVA) și la care s-au prezentat două oferte, data atribuirii fiind 22.07.2019 iar săptămâna trecută au demarat lucrările.

Prin proiectul referitor la grădinița din Burdujeni-sat (Str, 22 Decembrie nr. 189) se urmărește construirea unei clădiri cu un regim de înălțime de P+E, care să asigure funcționarea unei grădinițe cu program normal, pentru 4 grupe de copii, dar și amenajarea spațiilor exterioare aferente. Proiectul face parte din programul unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, va fi dimensionat pentru un număr de cca. 80 de copii în 4 grupe și va avea următoarele funcțiuni: windfang și vestibul pentru filtrarea copiilor, cabinet asistentă medicală, vestiare, 4 săli de grupă a câte cca 20 copii pe grupă, depozite pentru materiale didactice, sală de festivități pentru copii și însoțitori, cu o capacitate de 100-120 de locuri, 2 grupuri sanitare pentru copii, 1 grup sanitar pentru personal, birou administrativ, oficiu, spații tehnice. Amenajările exterioare se propun a consta în: loc de joacă pentru copii, spații verzi și alei de acces pietonale și carosabile. Se propune realizarea unei construcții moderne, separată de construcțiile existente pe parcelă, care să respecte caracterul zonei, să fie în armonie cu fondul construit, dar și cu elementele naturale înconjurătoare. Structura de rezistență va fi alcătuită din stâlpi, grinzi și centuri realizate din beton armat, și pereți portanți din zidărie de cărămidă. Acoperișul va fi de tip șarpantă. Pe parcela destinată investiției, conform extrasului de carte funciară nr. 50014, sunt edificate șase construcții care constau în: C1 – școală gimnazială, regim de înălțime parter; C2 – școală gimnazială, regim de înălțime parter și etaj; C3 – grădiniță, regim de înălțime parter; C4 – bibliotecă, regim de înălțime parter; C5 – atelier, regim de înălțime parter; C6 – magazie, regim de înălțime parter. Pe lângă aceste clădiri, pe teren mai există amenajate două terenuri de sport și alei de acces și circulație exterioară. Toate aceste construcții se păstrează și nu au făcut obiectul licitației referitoare la grădinița din Burdujeni sat. (D.P.)