Saturday , December 3 2022

Inca 30 de zile in arest pentru 40 de politisti si vamesi de la Siret

N avocatul Sorin Poenari, de la Baroul Bucure[ti, a declarat c\ instan]a a dat curs prelungirii mandatului de arestare  solicitat de procurorii DNA n 59  de persoane – poli]i[ti [i vameşi `n frunte cu [eful PCTF, comisarul [ef Aurel Anea – au fost arestate pentru fapte de corup]ie [i contraband\

Ieri,  Curtea de Apel Bucure[ti a admis propunerea Parchetului de pe lâng\ Înalta Curte de Casa]ie [i Justiţie – Direc]ia Na]ional\ Anticorup]ie – Sec]ia de Combatere a infrac]iunilor conexe infrac]iunilor de corup]ie [i a prelungit arestarea preventiv\ cu 30  de zile a  unui num\r de 40 de poli]i[ti [i vame[i, din cei 59 ajun[i dup\ gratii la `nceputul lunii trecute `n dosarul “{pag\ la Vama Siret”.
Cele 40 de persoane au comp\rut `n fa]a completului de judecat\ `n data de 25 februarie [i 28 februarie, `ns\ instan]a a decis  ca pronun]area s\ fie f\cut\ public\ `n data de 1 martie. Ei vor fi cerceta]i `n continuare `n stare de arest  potrivit mandatului de la 5 martie la 3 aprilie , inclusiv.
Ieri, `n fa]a instan]ei din Bucure[ti a comp\rut [i ultimul lot de poli]i[ti [i vame[i aresta]i `n frunte cu comisarul [ef Aurel Anea, fostul [ef al Punctului de Trecere a Frontierei Siret `ns\ pronun]area va fi f\cut\ public\ abia ast\zi.
Totodat\, Curtea de Apel Bucure[ti  a respins  mar]i, ca nefondate cererile de înlocuire a m\surii arest\rii preventive cu obligarea de a nu p\r\si localitatea sau ]ara, formulate de inculpa]ii Agapi Elena, Ru[te Viorel, Strugar Sorin Doru, Cozmei Ilie,Mandiuc Alina Olivia, Iuga Adrian, Sticle] Florin, Nichiforiuc Rodica, Posmagiu Luchian, Alexandru,Neam]u Gheorghe, Luchean Romis Vasile, Hai Traian Constantin, Slevoac\ Gheorghe [i Zahariuc Ilie . Cheltuielile judiciare r\m=n în sarcina statului, inclusiv onorariul par]ial cuvenit ap\r\torului din oficiu al inculpa]ilor Mandiuc Alina Olivia [i Ungureanu George Bogdan, în sum\ de câte 25 lei.  Ei au drept de recurs `n  24 de ore de la comunicare.
“Am invocat `n calitate de ap\r\tori `n patru cauze c\ ace[tia nu prezint\ pericol social, am depus acte doveditoare `n acest sens, caracteriz\ri, diplome ale acestora prin care li se recuno[tea aportul pentru combaterea contrabandei de c\tre conducerea institu]iei unde erau angaja]i, `ns\ instan]a a decis prelungirea mandatului. ~n calitate de ap\r\tor am formulat recurs la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie”, ne-a spus avocatul Sorin Poenari.
Trebuie precizat c\ dac\ la emiterea primului madat de arestare, cei 59 de poli]i[ti [i vame[i au fost `mp\r]i]i `n trei loturi de c=te 15 [i unul de 14, de aceast\ dat\, ace[tia au fost `mp\r]i]i doar `n trei .
Cele  59  de persoane – poli]i[ti [i vame[i `n frunte cu [eful PCTF, comisarul [ef Aurel Anea – au fost arestate pentru fapte de corup]ie [i contraband\. Persoanele ridicate în urma descinderilor la `nceputul lunii februarie  au fost duse ini]ial la sediul Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi Suceava, de unde au fost transportate spre Bucure[ti, pentru audieri. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …