Saturday , December 10 2022

Inaugurare de baza sportiva la Sf=ntu Ilie

O nou\ [i modern\ baz\ sportiv\ a fost inaugurat\ oficial ieri, la orele amiezii, `n satul Sf=ntu Ilie, comuna sucevean\ {cheia.  Slujba religioas\ de sfin]ire a investi]iei a fost oficiat\ de [ase preo]i care slujesc la bisericile din comun\.
Baza sportiv\ multifunc]ional\ a fost inagurat\ chiar de s\rb\toarea Sf\ntului Ilie, zi care coincide cu hramul satului.  Este vorba despre un teren cu gazon artificial, pregatit pentru minifotbal, handbal [i tenis. Imobilul din cadrul bazei este structurat pe dou\ nivele, parter [i etaj, cuprinde du[uri, vestiare, camere pentru arbitri  [i o sal\ de for]\.
De la momentul oficial nu au lipsit consilierii locali, elevi [i p\rin]i ai micu]ilor, angaja]i al Prim\riei [i s\teni. La inaugurare a fost prezent [i deputatul din partea minorit\]ii polone, Ghervazen Longher. Terenul va dispune de nocturn\ , fiind folosit de elevii [i tinerii din localitate iar pentru cei din alte localit\]i, deliberativul local urmez\ s\ stabileasc\ o tax\ de `nchiriere.  Investi]ia se ridic\ la 10,4 miliarde de lei vechi, din care 6,4 miliarde de lei au fost aloca]i de Guvern iar restul de la bugetul local.
Primarul comunei, Vasile Andriciuc a spus c\ de noua investi]ie vor beneficia cu prioritate elevii de la [coli precum [i cei care fac parte din cluburile sportive ale comunei precum [i tinerii din comun\. “Nu ne dorim dec=t ca aceast\ investi]ie s\ fie p\strat\  iar de ea s\ se bucure to]i locuitorii satului, iar de pe acest stadion s\ se ridice glorii ale sportului rom=nesc. Oamenii sunt dornici de mi[care, iar sportul le poate oferi acea energie de care au nevoie ” a spus edilul comunei.
Startul primului meci cu balonul rotund, dintre {coala de Fotbal “Bucovina” din {cheia [i CSM Pa[cani, a fost dat de c\tre primarul Vasile Andriciuc (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …

No comments

  1. Un cetatean oarecare

    Asta ne mai lipsea…in rest, avem de toate!